Från ”miljardär” till hemlös

I Dagbladet kan man läsa om den före detta ”miljardären” och serie entreprenören Kjell Larsson. Han gick från hyllad företagare som umgicks med ministrar och ägde lyxbostäder, till att numera spendera sin tid som uteliggare. Då och då får han njuta lyxen av att sova i väntrummet på järnvägsstationen i Sundsvall. 

Hög belåning i kombination med fastighets och finanskris knäckte hans verksamhet. Under ett antal år jagade skatteverket honom. Kjell byggde dock upp en ny verksamhet med sin fru men skilsmässan ska enligt egen utsaga inneburit nådastöten mot hans privatekonomi. Misstag nummer två var att ”skriva över” allt på frun

Ska man tycka synd om Kjell Larsson? Jag tycker inte det. Däremot tycker jag att alla skall kunna erbjudas möjligheten till mat och husrum om man inte kan försörja sig själv.

Det går att dra parallellen till de som kommer att gå från hus och hem när bostadsbubblan kommer att brista. De flesta kommer att klara sig. Några kommer att gå under ekonomiskt. 

Kjell Larsson var i övrigt duktig på poker i sin ungdom. Spelar man högt och förlorar får man skylla sig själv. 

 

 

Halvårsrapport Getinge

Halvårsrapporten från Getinge var allt annat än lysande. Getingen har tappat stinget. Några siffror att ta fasta på:

  • Orderingången ökade med 1,2 % till 12 628 Mkr men minskade organiskt med 0,1 %
  • Vinst per aktie minskade med 89,1 % till 0,29 kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 10,8% till 1 339 Mkr
  • EBITA resultatet före omstrukturering minskade med 12,4 % till 1 575 Mkr

Mörka moln på horisonten med andra ord. Huvudverksamheten flyter på i sidled men kvalitetsproblemen inom Medical System är en hämmande faktor. Inte oväntat ökade prognosen för årets kostnad till ca 960 Mkr. Min gissning är att det nog blir över miljarden.

Min story för Getinge är att bolaget på sikt kommer att återhämta sig och visa ökad försäljning och lönsamhet. Kvalitetsproblemen i förhållande till amerikanska FDA visar att bolaget verkar inom en vallgrav ”moat”. För att inte få en uttorkad vallgrav krävs det en del underhåll. Sköter Getinge sina kort(vilket återstår att se) kommer marknaden inte att översvämmas av konkurrenter. Operationsutrustning köper man inte på Biltema till lägsta pris.

Gårdagen till ära köpte jag lite fler aktier i bolaget.

Inköp Getinge

Under de gångna veckorna har jag passat på att köpa mer i Getinge. Bolaget är i en svacka och det kommer ta ett par år att reda ut. Innehavet i Getinge har jag haft i över 10 år och betraktas som långsiktigt.

Getinge är ett skuldsatt bolag med mycket goodwill i balansräkningen men med en stabil verksamhet. Långsiktig ägare i Carl Bennet ligger tungt i vågskålen.

Min gissning är att Getinge reder ut FDA problemen och börjar göra förvärv inom två år.

Aktieinvesteringar är en form av spekulation eller gissning om framtida vinster.

 

Getinge har tappat stinget?

I går vinstvarnade Getinge. Ännu en vinstvarning i raden av vinstvarningar. Marknaden tappade förtroendet för bolaget och sänkte kursen rejält med nästan 50 kr eller drygt 21%. Är det synd om oss aktieägare i detta bolag? Nej inte alls. Aktier är ofta en spekulation och kan man inte ta ett tapp på 20 % på en dag så skall man inte äga några aktier.

Jag har ägt aktier i Getinge i minst 10 år och besökt några av bolagstämmorna med fabriksvandring. Jag blev imponerad när jag såg huvudägaren Carl Bennet, gå runt, sticka in huvudet i olika maskiner och prata med personalen för att förhöra sig om hur det går. Bolaget och huvudägaren är långsiktiga. Vinstvarningarna är olyckliga och det finns ju alltid en risk att det är början på slutet.

Min bild av bolaget har inte ändrats(än) trots vinstvarningarna. Den ursprungliga ”storyn” för bolaget är intakt. Funderar nu på att utöka innehavet.

Läs vad Finansmamman skriver om Getinges vinstvarning.

Ett titt på Doro

Verksamheten

Doro är ett elektronikbolag som säljer elektronik i form av mobiltelefoner, stationära telefoner och kringutrustning till främst pensionärer. Segmentet för seniortelefoner domineras i Norden av Doro och på en del marknader i Europa främst Frankrike. Bolaget har även försäljning i Nordamerika samt Australien.

En av fem seniorer har en smartphone medan 50 % är villiga att köpa en enligt bolaget. Ingen av de stora tillverkarna anstränger sig för att vinna marknaden för seniorer(de som är över 65 år). Seniorer har ofta sämre syn och hörsel än yngre kunder samt greppar inte den senaste tekniken. Naturligtvis finns det undantag. Utgår från att 80/20 regeln gäller även här.

Doro har även börjat sälja Easy PC och program för plattor som underlättar användningen. I grund och botten är det en stor app som lägger sig ovanpå Windows alternativt Android. Motsvarande koncept använder de i sina smartphones.

Det lilla bolaget har 149 anställda varav de flesta är anställda i Lund.

Ekonomi

Bolaget omsatte 2013 1142 Mkr och växte med 36,4 % varav 19,5 % var organisk tillväxt. Doro har haft en tillväxt på ca 24 % per år i snitt under de senaste fem åren. Tillväxten sker främst organiskt men viss del sker via förvärv. Rörelseresultatet låg på 78,9 Mkr upp ca 36 % från 61,4. Marginalen sjönk till 6,9 % från 7,3. Resultat efter skatt uppgick till 60,6 Mkr upp från 52,9. Vinst per aktie(VPA) landade på strax över 3 kr. Kassaflödet från den löpande verksamheten är 110 Mkr.

Förslag till utdelning är 1,5 kr per aktie.

Ägare

Doro saknar en handfast ägare. Avanza och ett gäng fonder är största ägare.

Värdering

En snabb titt på värderingen:

Föregående års vinst ger ett P/E på 16. Räknar man med 10 % tillväxt för 2014 lär det hamna på knappt 15. Q4 2014 var ett trött kvartal så jag skruvar ner tillväxt antagandet för bolaget under 2014 men räknar med att Doro kan göra runt 15 % de närmaste fem åren.

Doro är ett potentiellt tillväxt ”case” vilket gör att jag är intresserad av PEG talet som blir i spannet 1-1,1.

Direktavkastningen är i skrivande stund drygt 3%.

Bolaget har likvida medel på 6,4 kr per aktie. Balansräkningen är ingen spännande läsning men avskräcker inte heller. Eget kapital per aktie är 14,83 kr. En investerare får betala 3,3 gånger för varje krona i eget kapital. Utöver likvida medel består tillgångarna av kortfristiga fordringar, goodwill och varulager.

Slutsats

Teknikutvecklingen är ett tveeggat svärd. Tack vara att utvecklingen går så fort har den lämnat många äldre på efterkälken. Doro kan brygga ihop den moderna ”online” världen med en konservativ användarskara. Å andra sidan kan konkurrenter utveckla motsvarande produkter. Samsung skulle t.ex kunna anpassa några av sina enklare telefoner och utgöra en allvarlig konkurrent. Vallgraven är inte så speciellt djup i fallet med Doro.

Om bolaget skulle stänga över en natt finns det inget värde att hämta. Det man köper är en fungerande verksamhet som har potential att växa över tiden.

Bolaget är inget fynd men jag är intresserad av att köpa in mig om kan kan göra det till ett bra pris givet att utvecklingen framöver sker i positiv riktning. Lägger bolaget till min bevakningslista.

Bokslut Medirox 2013

I  dag den 12 februari, publicerade det lilla medtech bolaget Medirox sitt bokslut för 2013. Bolaget är verksamt inom koagulationsdiagnostik.

Spännande läsning då det är ett av mina större innehav. Marknaden uppskattade bokslutet och aktien var upp 11,54 %.

Ömsättningen ökade 11% från 26,3 till 29,2 Mkr.

Rörelseresultatet ökade 12 % från 5,4 till 6,0 Mkr.

Vinst efter skatt ökade drygt 20% från 2,9 till 3,5 Mkr.

Den finansiella ställningen är god med en soliditet på 80 % och skuldsättningsgrad på 28 %.

Eget kapital per aktie är 2,69 kr vilket gör att man betalar 5,4 ggr eget kapital. Vinst per aktie är 0,59 kr vilket ger ett P/E tal på 24,6.

Viktigaste av allt utdelningen ökade från 0,44 kr till 0,49 kr per aktie. Med extra utdelning blir det 1 kr per aktie och en direktavkastning på 6,9%.

Sammanfattning: Medirox har lagt ett bra år bakom sig. Hemmamarknaden är stabil men växer inte, utan potentialen ligger inom exporten där tillväxten under 2013 var 22%. Tillväxten är stabil men inte överdrivet hög för denna typ av bolag.

Strategin är avvakta utvecklingen av exportmarknaden och vänta in utdelningarna. Till dagens kurs är aktien inte köpvärd.

Årsbokslut 2013

God fortsättning!

Börsåret 2013 var ett av de bättre. Avkastningen i portföljen blev 15,2 % efter betald skatt enligt min egen hemsnickrade formel. Långt under de svenska indexen.

Portföljen är inte ”svensk” utan äger bolag noterade på 6 st olika marknadsplatser och innehåller i skrivande stund 42 bolag. Största bolag i portföljen är Hennes & Mauritz samt Novo Nordisk med en viktning på 13 respektive 10 %. Belåningsgraden ligger runt 10% vilket klarar av ett kraftigt fall på börsen när det nu inträffar. Direktavkastningen före skatt är 4,1%.  Gissningsvis bör summan av utdelningarna öka under 2014.

Inför 2014

Det är lätt att göra allt för stora planer inför ett nytt år. Man får komma ihåg att i takt med att portföljen blir större minskar handlingsutrymmet.

Detta får bli fokus under 2014:

Fortsätta att regelbundet investera i portföljen.

Köpa några fler innehav, siktar på runt 50 innehav totalt.

Bygga likviditet ifall det blir en sättning på börsen.

Skriva några fler korta analyser av de bolag jag tittar på.