LB-Hus mot konkursens brant

Den skånska småhustillverkaren LB-Hus går sakta men säkert mot konkursens brant. Likt Grekland kan de inte betala sina skulder och har nu ställt in betalningarna. Ledningen själv med styrelseordföranden i spetsen hoppas på en vändning i och med att bolaget har beviljats en företagsrekonstruktion.

Det är en väg mot konkurs om inte bolaget snabbt kommer på fötter. SAAB Automobil gick inte att rädda efter att bolaget beviljades rekonstruktion. Problemet med SAAB var att få ville köpa deras bilar. LB-Hus har ett annat problem.

De kunder som köper ett hus av LB-Hus brukar ofta belåna sig kraftigt. Enligt bolaget är det de tuffare kraven från bankerna i kombination med det nyligen införda bolånetaket som har gjort att antalet kunder som kan köpa hus har minskat kraftigt. Således kan man säga att bolånetaket har haft effekt. Antalet som vill låna sig till fördärvet har minskat för att de inte får låna av de allt mer riskaverata bankerna. Utan krediter blir det inget köp.

Dessa låntagare brukar lite raljant kallas för bolånetorskar förkortat BLT. Sedan förra bostadskrisen i början på 90 talet har det mer eller mindre stigit i oavbruten takt. De som är under 50 har inte varit vana vid annat än att man ska låna allt vad man kan och på så sätt ”investera” för framtiden. Bostäder är en kraftigt övervärderad bubbla. När det kommer att smälla och hur mycket är svårt att säga.

Har man köpt något vettigt till ett vettigt pris och har en regelbunden amortering och tänker tanken att hus kan gå ner 30% och lägenheter med 50 % har man sitt på det torra.

Däremot ser det mer skakigt ut för Anders Ahltin som äger LB-Hus via sitt holdingbolag Esalp Invest AB. Tittar man på deras räknenskaper för 2010 ser det knapert ut. Av 859 Mkr i omsättning blev det ett resultat efter skatt på – 38 Mkr. På gruppnivå har bolaget en soliditet på 11.5%. Magert om något. Nu har jag bara tittat på officiella siffror så det kan dölja sig andra saker än vad man som hastigast kan se.

Anders Ahltin var under en tid VD för Gambro. Sen startade han Ahltin Medical som senare såldes.

Annonser

24 comments on “LB-Hus mot konkursens brant

 1. Den vikande småhusmarknaden drabbar samtliga husföretag. Att LB-Hus drabbas
  mer (mest) anses bero på att företaget dessutom har stora interna problem. Anders
  Altin har styrt verksamheten utan tanke på branschen konjukturkänslighet. Idag
  verkar företaget praktiskt taget enbart på styckehusmarknaden och egen entreprenadverksamhet har så gott som upphört. Satsningen på köpet av 1a Villan (vänder sig till förtsagångsköpare) är också ett tveksamt grepp att lösa situationen. Följden har blivit att kvalificerad personal anat följderna och flytt företaget.
  Rekonstruktören får stora problem att rädda LB-Hus, framförallt då man inte kan räkna med att konjukturen (lättare att få lån) vänder framöver. Att ett ägarbyte är en del av lösningen är uppenbart. Frågan blir då om en sådan finns.

 2. Det som nu händer på LB hus är ett förhoppningsvis steg på att de överlever och i framtiden blir starka igen på marknaden. Bromölla samhälle behöver företagen som finns där!! Vi får verkligen hoppas att det löser sig på bästa sätt.

  • Det ser mörkt ut för stunden när det gäller småhus. Många som köpt så det kommer att vara brist på köpare och framför allt folk som får låna. Bankerna blir mer och mer restriktiva med att låna ut.

 3. Det är första gången jag besöker denna sida, jag googlade om LB-Hus rekonstruktion och hittade detta inlägg. Eftersom jag är ägare av ett LB-hus så reagerade jag på kommentaren om att vi ”brukar ofta belåna sig kraftigt” vad är det för påhopp? Varför skulle en som köper ett LB-hus belåna sig mer än en som köper ett Myresjöhus? Parallellen mellan LB-Hus och Saab? Vad finns det för likheter mellan de företagen? Det finns många exempel där företagsrekonstruktioner har lyckats.
  Och framför allt vem skulle klara av en värdeminskning av fastigheter på 30-50%??? Det finns delar av Sverige tex Stockholm där man tidigare har kunnat belåna sin lägenhet till 120% och då blir det ju problem men övrigt så tror jag inte fastighetsmarknaden generellt kommer att drabbas så hårt som du beskriver. Jag är ingen ekonom men tycker att jag har god kunskap om pengars värde.

  Förlåt men jag tycker att hela inlägget är konstigt skrivet.

  • Skoj att du hittade hit till bloggen. Jag äger också ett LB-hus modell äldre så det är inget påhopp på just LB-hus ägare. Bygger man nytt hus är tillverkarens ekonomi en viktig parameter annars kan det gå illa ekonomiskt.

   De som bygger hus, framför allt de som är ”unga” brukar belåna sig kraftigt. Förr sparade man länge eller lånade en bra bit av släktingar. Idag är det högbelåning från början med liten eller ingen amortering. Då spekulerar mer eller mindre omedvetet att huspriserna alltid ska gå upp. Sedan mitten av 90 talet har huspriserna stigit bra mycket mer än inflationen. Det gör att priserna kan gå ner med 30-50 %. Bloggrannen Cornucopia har skrivit många artiklar i ämnet. Hans blogg är väl värt ett besök.

   Det kommer troligtvis(om framtiden kan vi bara gissa) att bli problem med bostäderna. Då är det främst högbelånade i storstäderna som råkar illa ut. 120% är ett skräckexempel på att vi är nära eller kanske t.o.m har passerat bubblan. Få klarar en nedgång på 30-50 % men amorterar man regelbundet så sänker man risken allt eftersom.

   Jag hoppas att LB-hus klarar sig men det ser svårt ut.

  • Brachyura menar väl att LB-Hus själva anger att bolånetaket tilsammans med att man har en stor andel förstagångsköpare som orsak till företagets kris. Eftersom LB-Hus drabbas värst måste det tyda på att påståendet ”brukar ofta belåna sig kraftigt” stämmer. För min del tror jag att en finansman, utan branschkännedom och utan god ledarförmåga, som ägare är den avgörande orsaken till företagets kris.

   • Jag köper att en finansman utan bransch kännedom kan ställa till med mycket och kan mycket väl vara orsak till företagets kris.
    Det jag inte förstår är kopplingen mellan LB-Hus och mitt Bolån? Kostar huset 3 miljoner så får jag hosta upp 450000 själv, detta gäller vilken hustillverkare jag än väljer. Bolånetaket är ju inget hustillverkaren kan påverka.

    Jag kanske är trög men jag förstår inte kopplingen??? Förklara gärna.

   • När inte det nya bolånetaket fanns kunde man belåna sig kraftigare. Detta innebar en lägre kontantinsats vilket gynnade speciellt förstagångsköparen. Med förstagångsköpare menar man den som skaffar ett hus för första gången och kanske inte har en försäljning med reavinst med sig i bagaget. Naturligtvis kan man spara ihop kontantinsatsen, oftast över en halv miljon, men det tar ju några år. Oftast är en det en ung barnfamilj som efterfrågar ett hus, kanske för barnens skull. Å andra sidan finns det bra och billiga begagnade hus också. Har ett småhusföretag, som LB-Hus påstår, inriktat sig på dessa kunder så drabbas man hårdare idagsläget.

   • Jo jag förstår att bolånetaket har drabbat hustillverkarna väldigt hårt men jag tror inte att LB-Hus är unika och jag tror inte att de har så mycket högre andel första gångsköpare även om de profilerar sig mot den gruppen. Men visst kan det vara en liten del i helheten. Då håller jag mer med dig om att orsaken till krisen är en okunnig ledning och de har endast småhustillverkning.

   • Intressant diskussion!

    Det kan vara en kombination av faktorer. LB-hus har haft en fartblind finansman vid ratten. Han satsar stort och då införs bolånetaket. Den mängd låntagare som inte får låna med de nyinförda reglerna räcker till för att bolaget skall få problem. Svängningarna från topp till botten blir så stora att bara de starka bolagen överlever. LB-hus fick ansöka om rekonstruktion.

   • En reflektion över småhusmarknadens kollaps är bemanningsföretagens betydelse.
    Dessa tjänster motsvarar idag enl uppgift ca 100.000 fastanställningar. Den uthyrda
    personalen är oftast yngre personer som med fastanställning hade haft större möjlighet att köpa småhus. Denna möjlighet hade naturligtvis varit större om marknaden dessutom hade accepterat lägre standard på husen. Man måste inte
    omedelbart ha alla finesser som erbjuds. Bemanningsföretagen har sin roll att spela men risken är att företagen missbrukar tjänsten. Man blir bekväm och undviker självklara fasttjänster. Att folk inte kan planera sin framtid fungerar som en stoppkloss för samhället. Jag trot ni förstår vad jag menar.

   • Kloka funderingar. Jag fick själv fast anställning och kunde köpa mig ett äldre LB-hus. Standarden på detta hus är lågt då jag är andra ägaren på ett hus som snart firar 50 år. Standarden var helt enkelt lägre förr. Det går alldeles utmärkt att leva så idag med(vilket också görs i detta hus).

    Förstår att företag vill ha flexibel arbetskraft men det får stora påverkningar på samhället. Ungdomar som inte får jobb och sen eventuellt bemanningsarbeten gör att de etablerar sig allt senare i livet. Det spiller gissningsvis över på förmågan att köpa småhus.

 4. Att använda inhyrd personal i framför allt tillverkningsindustrin är väldigt utbredd och i dag väldigt accepterad. 100000 fastanställningar i bemanningsföretag borde vara 2-3% av arbetsföra personer i Sverige. Jobbar säkert heltid men vet aldrig hur länge och har säkert kort eller ingen uppsägningstid alls. Jag vet inte men här finns säkert en hög andel av förstagångsköpare. Med stor sannolikhet ännu en faktor till krisen.

  • Jonas, om vi bortser från LB-Hus självförvållanden så är naturligtvis bolånetaket
   på 85% (och av bankerna ytterligare sänkt) orsaken till den allmänna nedgången
   i branschen. Att de ansvariga, dvs alliansregeringen, inte borde vara överraskade visar historien. 1992 bestämde den dåvarande alliansregeringen att en bostad inte
   skulle vara en rättighet för svenska folket. Man försämrade räntebidragen och branschen kollapsade 1993 (minns ”Danellgroparna”). 2007 fortsatte
   alliansregeringen loppet med att slopa räntebidragen och branschen kollapsade ånyo 2008 (minns ”Odellplattorna”). Idag forsätter man slakten och den kommer att
   gå till historien som ”Attefallet”. Rätt eller fel, men besluten orsakar stora samhälliga
   och sociala problem och kostnader. Frågan är om det var så bra.

  • Konkursen är nu ett faktum. I det fall möjligheten finns för återstart hoppas jag
   innerligen att konkursförvaltaren hos den nya ägaren förutom finansiella resurser
   finner starka ledaregenskaper viktiga. Med ledaregenskaper menar jag förmågan
   att dra till sig bl a branschkunniga chefer och inte som tidigare enbart stolpskott.
   Naturligtvis gäller det även rekryteringen av styrelserepresentanter. Ägaren och
   cheferna ska synas och stimulera personalen så att alla drar åt samma håll. Verksamheten bör vara strukturerad som tidigare så man kan överbrygga de
   konjuktursvackor vi vet kommer förr eller senare. Man kan inte som idag skylla
   enbart på marknaden. Med lite branschkännedom hade kanske verksamheten idag inte enbart stått på ”ett ben”. Det får absolut inte vara så att ett välrenommerat
   50-årigt varumärke ska kunna raseras på ett fåtal år.

 5. Något bra har konkursen medfört. En ny ägare och en ny ledning. Vad som oroar
  är den kanske optimistiska tidplanen. Att produktionen ska vara igång redan denna
  månad kan man ställa sig frågande till. Ska så vara fallet måste rutinerad personal återanställas omedelbart. Flödet är så komplicerat att flera olika kompetenser erfordras, kompetenser som inte står till förfogande längre. Orderstocken på ett 50-tal hus är till del tömd pga flykt till konkurenterna. Intressant är frågan om mer än
  produktionspersonal ska finnas i Bromölla. Nordiska hus är idagsläget enbart ett
  bolag på papperet så hjälp finns knappast att hämta där. Men vem vet, ägarna har kanske inte spelat ut alla essen än.

 6. Vad jag förstått rekonstruerar man säljsidan i nuläget. Inneliggande lager utlevereras efterhand. Ingen produktion är igång. Ett fåtal har ”visstidsanställts”.
  Som tidigare nämnts blir nog uppstarten inte problemfri. Flödet är kanske mer komplicerat än man tänkt sig trots branschvana. Intressant att följa utvecklingen, vi får hålla tummarna för personalens och kommunens skull.

   • Förvånande är att den nya ägaren lägger tillverkningen av hus från Nordiska hus
    hos LTK Prefab i Vetlanda. Tycker det verkar underligt att inte försöka belägga
    fabriken i Bromölla först, båda fabrikerna är ju planelementfabriker. Intressant
    är också hur stort utfallet blir på orderstocken, den har ju tunnats ut efterhand.
    Misstänker att delar av denna orderstock numera ligger hos utbrytarna från
    gamla LBhus som har full verksamhet sedan starten för ett par år sedan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s