LB-Hus i konkurs

Småhustillverkaren LB-Hus har idag ansökt om att försätta bolaget i konkurs. Rekonstruktionen misslyckades. I mitt tidigare inlägg har det kommenterats en del om anledningarna till varför LB-hus har gått så dåligt. Själv har jag från början varit inne på att bolånetaket och den spruckna bobubblan har varit orsaken till nedgången i marknaden och att de svagaste bolagen först får stänga.

LB-hus har vad jag läst mig till av dessa kommentarer, varit inte bara svagt i ekonomiskt hänseende utan också haft en svag företagsledning och en okunnig ägare(Anders Ahltin), vilken har accelererat förloppet mot konkursens brant.

De största förlorarna är inte ägarna utan de anställda men framför allt kunderna. Vem vet om bolaget kommer igång igen? De anställda får i och med konkursen möjlighet att få ut lön i form av lönegarantin.

Värst drabbade blir de som har köpt ett hus och bygget har påbörjats. De pengar som är inbetalda är gissningsvis förlorade. Vem som äger vad i ett ofärdigt hus låter jag vara osagt. byggjuridik är inte min specialitet. De som har spekulerat i ständigt stigande huspriser och belånat sig maximalt, står inför en mardröm. En konkurs är en motpartsrisk man får kalkylera med när man köper hus. Alternativet är att köpa ett begagnat, med alla de fel och brister man tänka sig.

Jag hoppas att LB-hus får en ny och stark ägare som tar upp den långa traditionen av att bygga bra och relativt andra leverantörer, billiga hus. Så var det förr, i alla fall innan Anders Ahltin blev ägare.

Tillägg: En av bloggens läsare berättade om färdigställandeförsäkringen. Alltså är läget inte så illa som jag skrev om ovan.

Annonser

3 kommentarer på “LB-Hus i konkurs

 1. Ett tillrättaläggande. Köparen har enl lag en färdigställandegaranti som träder
  ikraft vid konkurs. Likaså utlöses tre månaders lönegaranti. En månads lönegaranti
  utlöstes vid rekonstruktionen. Övriga synpunkter kan jag hålla med om.

 2. Konkursen är nu ett faktum. I det fall möjligheten finns för återstart hoppas jag
  innerligen att konkursförvaltaren hos den nya ägaren förutom finansiella resurser
  finner starka ledaregenskaper viktiga. Med ledaregenskaper menar jag förmågan
  att dra till sig bl a branschkunniga chefer och inte som tidigare enbart stolpskott.
  Naturligtvis gäller det även rekryteringen av styrelserepresentanter. Ägaren och
  cheferna ska synas och stimulera personalen så att alla drar åt samma håll. Verksamheten bör vara strukturerad som tidigare så man kan överbrygga de
  konjuktursvackor vi vet kommer förr eller senare. Man kan inte som idag skylla
  enbart på marknaden. Med lite branschkännedom hade kanske verksamheten idag inte enbart stått på “ett ben”. Det får absolut inte vara så att ett välrenommerat
  50-årigt varumärke ska kunna raseras på ett fåtal år.

 3. TMFs skrivelse till ”bostadsministern” Attefall.
  Efter Danellgropar och Odellplattor har vi Attefallen.

  Bäste Stefan,

  Din tystnad avseende våra tidigare brev i år är svårtolkad. Jag kan förstå om du tycker det är besvärande med olika faktameddelande ifrån vår sargad bransch, men utgår ifrån att du vill bli informerad om omständigheterna. Däremot blir jag konfunderad över att vi inte får någon som helst respons ifrån dig. Må vara att du fått lägga ett stort engagemang på KD´s interna partiledardiskussioner, men vi är en bransch som behöver dig och du behöver oss för att Sverige skall kunna ta sig ur bostadsbristen.

  Så har nu det första trähusföretaget gått i konkurs. LB-hus har idag enligt Kristianstadbladet, lämnat in sin konkursansökan. 200 medarbetare går nu en oviss framtid till mötes. Orsak och verkan är ju alltid svår att bedöma, men en sak är säker, hade vi haft en fungerande bostadspolitik, så hade det byggts betydligt fler bostäder och därmed också småhus. Vi hade sannolikt inte behövt verkställa alla de varsel som branschen har gjort under 2011, utan istället producerat bostäder för att minska bostadsbristen i Sverige. Varför blev det så? Tänk om du och regeringen tidigt lyssnat på våra farhågor, vidtagit åtgärder, så hade sannolikt skadan begränsats avsevärt. Istället har vi nu mängder med f.d. medarbetare som är arbetslösa och ännu mer familjer som av olika skäl inte kan få någon bostad.

  Nu har merparten av byggbolagens rapporter inkommit och samtliga rapporterar en kraftig avmattning av bostadsproduktionen. Varför? Vi vet svaren och inget görs för att motverka det. Hur länge skall vi vänta på att ditt departement och övriga i regeringen agerar? Det är inte konsumenternas fel att bolånetaket infördes, ej heller deras fel att priserna gått upp pga myndighetsbeslut. Varför skall vi straffa förstagångsköpare med att utestänga dem från att göra en bostadskarriär? Är svaret p.g.a. att de inte vid 25-30 års ålder har ett eget kapital på 300 000 kr! Stefan det har ingen person, knappt ens när man går i pension! Låt oss med klokskap hantera frågan, genom att skapa ett skattefritt bolånesparande som med tidens tand kan bli en god insats i kombination med sunda amorteringsregler. Detta tar tid och vi måste därför ha långa övergångsregler på ca 15 år sannolikt. Likväl viktigt att ett sådant beslut fattas av regeringen.

  Vi har tidigare berört momsfrågan och du har också kommenterat den. En momsåtergång till 12,87 % som vi hade fram till 1990, skulle sannolikt vara konsumenterna till står hjälp. Den motsvarar inte helt alla de kostnadsfördyringar som regering och myndigheter lagt på bostäder, men den skulle bidra till att bostäderna blir billigare och därmed lånar konsumenterna mindre pengar. Vi får igång byggandet av bostäder och det ger goda effekter i många delar av samhället, vilket torde vara nödvändigt då tillväxten nu avtar. 40 000 bostäder behövs årligen, när skall vi börja att bygga dessa? Utan en aktiv bostadspolitik kommer vi aldrig igång!

  Vi har den 3 april ett styrelsemöte i TMF trähus och ser mycket gärna dig som gäst där, för att diskutera alla de förslag som vi under åren har tillskrivit dig. Skulle det inte passa så har vi vårt årsmöte den 10 maj, där vi gärna ser dig som talare i bostadspolitikens tjänst. Om inget av datumen passar önskar undertecknad och Leif Gustavsson VD TMF att få träffa dig, när din kalender har tid att ta emot oss.

  Må väl och på återhörande!

  Bästa hälsningar, Mikael Olsson

  Ordförande TMF Trähus

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s