Boralex sänker utdelningen

Den kanadensiska trusten Boralex har beslutat sig för att sänka sin utdelning, distribution till sina andelsägare för år 2010. Sänkningen sker från nivån $0,70 till $0,40.

Anledningen till sänkningen är att de vill ha ett positivt kassaflöde efter utdelningarna. Efter sänkningen kommer kassaflödet att uppgå till ca $18 miljoner.

Den starka kanadensiska dollarn gentemot den amerikanska har minskat lönsamheten. Det största bakslaget har dock varit den ekonomiska krisen för skogsindustin som tidigare köpt ånga.

Annonser