LB-Hus i konkurs

Småhustillverkaren LB-Hus har idag ansökt om att försätta bolaget i konkurs. Rekonstruktionen misslyckades. I mitt tidigare inlägg har det kommenterats en del om anledningarna till varför LB-hus har gått så dåligt. Själv har jag från början varit inne på att bolånetaket och den spruckna bobubblan har varit orsaken till nedgången i marknaden och att de svagaste bolagen först får stänga.

LB-hus har vad jag läst mig till av dessa kommentarer, varit inte bara svagt i ekonomiskt hänseende utan också haft en svag företagsledning och en okunnig ägare(Anders Ahltin), vilken har accelererat förloppet mot konkursens brant.

De största förlorarna är inte ägarna utan de anställda men framför allt kunderna. Vem vet om bolaget kommer igång igen? De anställda får i och med konkursen möjlighet att få ut lön i form av lönegarantin.

Värst drabbade blir de som har köpt ett hus och bygget har påbörjats. De pengar som är inbetalda är gissningsvis förlorade. Vem som äger vad i ett ofärdigt hus låter jag vara osagt. byggjuridik är inte min specialitet. De som har spekulerat i ständigt stigande huspriser och belånat sig maximalt, står inför en mardröm. En konkurs är en motpartsrisk man får kalkylera med när man köper hus. Alternativet är att köpa ett begagnat, med alla de fel och brister man tänka sig.

Jag hoppas att LB-hus får en ny och stark ägare som tar upp den långa traditionen av att bygga bra och relativt andra leverantörer, billiga hus. Så var det förr, i alla fall innan Anders Ahltin blev ägare.

Tillägg: En av bloggens läsare berättade om färdigställandeförsäkringen. Alltså är läget inte så illa som jag skrev om ovan.

Annonser

Blankningsförbudet spär på paniken

Veckan har varit turbulent på europas börser. Stockholm stängde upp i slutet av veckan. Blankningsförbudet i några europeiska länder tolkar jag som en panik handling. Vad jag kan läsa mig till har det inte lyckats förr att bromsa upp svängningarna på börserna, genom denna typ av åtgärd. Gissningsvis lär det bara spä på oron. Köparna uteblir i högre utsträckning och säljarna får finna sig i att sälja till allt lägre kurser.

Förbud skyddar inte mot att bolag och länder som missköter sig går i konkurs. Istället kanske det gör att de tack och lov går fortare mot sin hädanfärd. Inte olikt bostadsmaknaden, där bostadsbubblan har toppat.

Efter den stora utförsäljningen som har dragit ner belåningen till noll har ett arbete inletts med att balansera upp resterade del av portföljen. Har sålt 12,5 % av mitt innehav i Swedol. Bolaget är trots det övervägande störst i portföljen. Ska sälja mer i bolaget när tillfälle ges. Trots det stora tappet från toppkursen, blev det en exit på ca 55-60% i vinst på drygt två års innehav.

Guldpositionerna(BULL Guld X3 och Minilong Guld P) stängdes med gott resultat. Pågående handel i OMX har inte varit lika lyckad.

Trubbel för bolånetorsken 2011

De senaste månaderna har det varit mycket ståhej runt omkring räntor, bolånetak, amorteringskrav och bostadsbubblan.

Förutsättningarna för en bostadsbubbla har varit oerhört gynnsam. Upptill 100% i belåningsgrad, inga amorteringskrav och en historiskt låg ränta ned mot en procent i vissa fall. Ibland har man till och med hört att det tagits blanco lån för att täcka lagfart och pantbrev i de fall det rört sig om husköp. Bankerna har tills nu tyckt att det varit en bra affär. Bolåntetagarna har implicit tecknat in stora delar av sin livsinkomst i ”pant”. Bankerna har fått billig finansiering av Riksbanken efter hösten 2008 och kunde innan dess låna billigt på kort termin. De stora bankerna äger också mäklarbyråer som tjänat bra på stigande bostadspriser.

Bostadspriserna har stigit klart mer än den disponibla inkomsten de senaste 20 åren. Bloggaren Flute har skrivit en mycket intressant artikel där han benat ut de olika begreppen.

Det man ska lägga på minnet är att bubblan drivs av lån. För att bubblan ska växa krävs att fler lånar mer. Vanliga argument som att bostad är en investering, det går alltid upp, Upp, UPP! och brist på bostäder saknar relevans. Den dagen peak lån inträffar kulminerar bubblan och nedgången är påbörjad. Lånen fortsätter att öka men i minskad takt. Är det början på slutet för bubblan?

En bubblan brukar ofta spricka. Det verkar som om statsmakterna och numera bankerna hoppas på en pyspunka. I Sverige dras man med sina lån tills man dör eller betalar dem. Ett fåtal kan gå igenom skuldsanering. Här går det inte att lämna in nyckeln till banken när man har ”negative equity” i sin bostad. Bolånetorsken har då blivit en antihjälte som får vara med i lyxfällan.

Vad väntar framöver, ja det kan man bara gissa. Har själv funderat en hel del på det då man själv kommer att bli påverkad varken man vill det eller ej.

Bolånetaket bör dämpa efterfrågan men de mest vågade kan ta blancolån, på marginalen bör det dämpa men jag tror effekterna är överskattad. Det som ger effekt är amorteringskrav och minskad eller t.o.m slopad avdragsrätt för räntor. De två förslagen kommer att slå hårt mot fundamentet för bostadslånen, inkomsten. Amorteringskravet borde vara så utformat att låntagaren är skuldfri när pensionsåldern är nådd.

En 30 åring har således 35 år på sig att amortera av sitt lån. Lånar man t.ex 3 miljoner för att köpa en lägenhet i kungliga hufvudstaden leder ett sådant krav till ytterligare ca 7000 kr extra i månaden vid rak amortering. Med dagens räntor skulle slopad avdragsrätt öka kostnaden med 2-3000 extra per månad. Låntagaren skulle således få lägga ut upp till 10 000 kr extra per månad för lägenheten. Gissningsvis borde priserna sjunka och inte gå upp, Upp, UPP!

Det finns de som tycker att det inte finns någon bubbla. En av de är vice riksbankschef Lars Svensson. Den mest meriterade ekonom vi har i landet. ”Bobubblan, ett hjärnspöke” säger han till tidningen Affärsvärlden.

I slutändan väljer var och en hur de ska bo och hur mycket de är beredda eller rent av kan lägga på sitt boende. Tänk efter innan ni säljer er framtid billigt till banken. Det vankas trubbel för bolånetorsken.

En sedelärande historia kan man läsa i detta blogginlägg, skrivet av Cornucopia.