Det svänger i oljesektorn

Priset på ett fat olja har återhämtat sig och ligger i skrivande stund en bit norr om 50. Sedan förra sommaren är det ändå ungefär en halvering. Oljebolagsaktierna och bolag inom oljeservice sektorn har fallit som en sten.

Två bolag jag bevakar är Seadrill och COS(Canadian Oil Sands). I båda dessa bolag har jag bottenfiskat. Främst då i Seadrill då jag försöker får ner mitt genomsnittliga anskaffningsvärde, GAV. En ”normal” kurs för Seadrill ligger norr om 200 kr. Jag gör en kvalificerad gissning att priset på olja går upp igen innan bolaget går i konkurs. Liknande resonemang har jag kring COS. Normalpriset, baserat på ett ”normalt” oljepris runt $70-80 per fat bör ligga på runt en tjuga.

Värdet på ett bolag är subjektivt, det finns många olika sätt att värdera ett bolag. Om värdet per aktie är högre än börskursen är det en kandidat för köp. I fallet med COS är storleken på reserverna, investeringskostnader, kalkylränta viktiga parametrar förutom den viktigaste parametern, oljepriset.

En konkurs för både Seadrill och COS skulle bli en tankeställare men ingen katastrof då portföljen är diversifierad.

Cornucopia? har skrivit några artiklar de senaste dagarna om COS, vara denna tycker jag är mest intressant.

 

Annonser

Inköp COS till IPS portföljen

Den senaste tiden har oljeaktier mer eller mindre klappat ihop. Passade förra veckan på att köpa en liten post Canadian Oil Sands(TSX:COS) för 9.75 till IPS portföljen. Denna kurs ger en direktavkastning på strax över 8%.  Idag är aktien billigare.

Bolaget har nyligen sänkt sin utdelning till $0,2 CAD och aktien sjönk betänkligt efter detta besked. Kanadensiska bolag och andra t.ex Seadrill är lite lustiga då det befaras att bolaget i fråga skall sänka eller avskaffa utdelningen, sjunker kursen rejält.  När beskedet som ”alla” spekulerat om kommer, då kommer ett nytt ras för kursen.

Det sägs att man inte skall fånga en fallande kniv men har man gjort sin hemläxa och köper vid flera tillfällen får man ofta en bra snittkurs. I bolag som svänger kraftigt är det svårare. Nästa gång jag köper skall det vara på nivån runt $5-6 CAD och sen $2-3. Lyfter inte bolaget efter det om oljan gör det får man inse att man gjort en dålig investering. COS är ett av bolagen jag har i segmentet olja/energi.

En svensk oljesandare

När jag blir stor ska jag bli en svensk oljesandare! Hur många barn säger det idag? Troligtvis väldigt få.

Med internets hjälp kan man numera lätt göra ”desktop investigations” inom vitt skilda ämnen. Mitt fokus har den senaste tiden varit energiförsörjning i stort och möjligheten att tjäna pengar på den i smått(till gagn för min plånbok).

Kanada med sitt råvaruintensiva näringsliv ger fina affärsmöjligheter för en långsiktig investerare. Oljesand projektet är ett av de största projekt, Kanada och Usa har påbörjat i modern tid. Kort sagt kan man säga att Usa köper olja från Kanada och erbjuder ”värdelösa dollar” i utbyte. Kanada får förutom färska nytryckta dollar även sin miljö i delstaten Alberta mer eller mindre totalförstörd.

En intressant detalj med detta jätteprojekt är att det bedrivs nästan helt av privata aktörer, förutom sedvanliga lagar och förordningar. Staten Kanada och berörda delstater får en royalty på varje tunna olja som produceras. När man försöker sätta sig in i hur stor den är, krävs nästan matematik kunskaper av den högre skolan. Med lite hederlig grovräkning a´la Rune Andersson kan man ta sig runt problemet.

Det finns två stora spelare i oljesands området som är börsnoterade på den kanadensiska börsen TSX. Suncor och Canadian Oil Sands Trust, COS.

Bloggaren Cornucopia skriver en hel del om kanadensiska bolag och truster, samt publicerar trevliga TA diagram för de som är intresserade av det.