Piratebay censureras?

De märkliga turerna i Piratebay rättegången fortsätter. Allt fler röster höjs för att rättegången skall göras om. Domaren i tingsrätten, Tomas Nordström var jävig och det innebär grovt rättegångsfel säger Carl Lundströms försvarare Per E Samuelson till Svenska Dagbladet.

”Tomas Norström borde ha presenterat dessa omständigheter för parter och ombud och gett dem chansen att göra jävsinvändning”, skriver Samuelson i inlagan.

Det har även framkommit att Högsta Domstolen, HD har sponsrat Svenska föreningen för upphovrätt(SFU), genom att betala medlemskap för ett antal jurister som arbetar på HD. Det låter i mina öron som ett problem i framtiden om Piratebay målet tas upp i HD efter en eventuell överklagan i hovrätten. Frågan är om det rör sig om kompetensutveckling för juristerna eller en ren sponsring av upphovsrättsindustrin?

Läste i en annan artikel på SVD om Piratebays politiska slagkraft. Mikael Nilsson, grundare av stoppaFRAlagen.nu och styrelseledamot för Piratpartiet, säger att sidan har en viktig funktion som opinionsbildare. Han talar i egen sak men påståendet är väl värt att begrunda.

I sitt inlägg skriver han följande: ”Förslagen att censurera bort sidan från internet skulle därmed, bekvämt nog, tysta en av nutidens viktigaste opinionsbildare i frågor som rör medborgerliga friheter och rättigheter på nätet. Det är inget mindre än politisk censur, och något som varje demokratiskt sinnad person måste ta avstånd ifrån”.

Ett annat starkt citat ”Låt inte upphovsrättsindustrins hämningslösa härjande förstöra vårt demokratiska samhälle” pekar han på de konsekvenser som det nya EU Telekompaketet kan föra med sig. Främst då förslaget om att stänga av folk från internet utan att frågan prövas i domstol.

Annonser

Nederlag för Orwell

Förslaget att stänga av användare som fildelar från internet, har nu stupat. Det stora telekom paketet som var till omröstning i Eu parlamentets industriutskott innehåller en hel mängd andra intressanta förslag.

Ännu en operatör, AllTele vill växa och ta kunder i Ipred lagens spår. Genom att hänvisa till lagen om elektronisk kommunikation tänker de inte längre spara kundernas ip-nummer. De som gillar att titta på ip nummer kan fördjupa sig i ämnet genom att läsa W.Richard Stevens tre böcker om TCP/IP. Jag har inte läst dessa böcker. FRA håller koll på mitt ip-nummer åt mig.

Piratpartiet lär nog öka ännu mer på denna nyhet. Deltagandet i EU valet kommer troligtvis att bli lågt. SVD kallar det för ett kalkon val.

Ett annat olustigt förslag som EU vill införa är lagring av passageraruppgifter på personer som flyger in och ut ur EU. Namn, adress, kontokorts nummer och beställning av special kost är den önskvärda informationen.

Det sista är väl för att hålla koll på alla militanta veganer eller religiösa yttringar? De få gånger jag har flugit med KLM, har man önskat att man kunde bli registrerad för special kost. Flygmaten var bara för äcklig.