Från trust till bolag

När lagförslaget kom 2006, stod det klart att de kanadensiska s.k Income Trusts var dödsdömda. Skälet till varför de var så populära var den höga och ofta förutsägbara utdelningsnivån. Lagförslaget innebär att trusterna efter utgången av 2010 ska betala en utdelningsskatt på ca 34 %. Många av dessa truster har valt att i god tid omvandla sig till vanliga aktiebolag enligt ”Canada Business Corporations Act”.

En trust som betalar skatt har fortfarande kvar sina nackdelar när det gäller kapitalanskaffning och restriktioner gällande expansion av verksamheten. Kanadensiska truster lär således förpassas till den ekonomiska historien.

Hur går då konverteringen till för oss svenska småinvesterare som dristat sig till att göra investeringar på andra sidan Atlanten?

Som svar på frågan kan man säga att det har gått mycket smärtfritt. Följer man regelbundet trusterna vet man när det kommer att ske.

Andelarna i trusten, en unit omvandlas oftast enligt förhållandet 1:1 mot en aktie, share i ett nytt bolag som tar över trustens verksamhet. Har man likt denna bloggare depå hos Avanza Bank märker man det genom att bolaget hamnar längst ner bland ”övrigt”.

Under tiden konverteringen sker kan man inte köpa eller sälja sina andelar/aktier. Det kan ta upp mot drygt en vecka innan man åter kan handla med sin tillgång.

Annonser

Budet på Boralex Power Income Fund

I veckan såldes innehavet i Boralex Power Income Fund, kallat Boralex. Boralex har varit en trevlig investering, värdestegringen på ca ett och ett halvt år har uppgått till knappt 29 %. Till det skall läggas erhållna utdelningar.

I skrivande stund ger Boralex en direktavkastning på 8,7 %. Vid investeringstillfället var den betydligt högre. Den kanadensiska trusten har haft en del problem med sin investering i bioenergi. Ett vedeldat kraftverk fick problem när tillgången på ved sinade och huvudkunden fick ekonomiska problem.

Resultatet för Boralex blev tyvärr att de fick sänka sin utdelning. Det bör nämnas att när jag började köpa in andelar i denna trust, stod den kanadensiska dollarn i ca 6,5 kr. I dag står den i 7,46, vilket innebär att halva vinsten uppkom genom valutaförändringar. Nåväl vinst är en vinst så 30 % + ca 15 till i utdelning har varit lyckat på ett och ett halvt år.

Skälet till försäljningen är budet från Boralex Inc, den 3:e maj. Boralex Inc erbjuder $5 för varje unit och betalar med en debenture som ska ge 6,25 % i årsavkastning. Till detta finns en komponent som påminner om en option. Till en 70 % premium kan man konvertera till aktier i Boralex Inc. Nu ska jag medge att jag inte har läst på om alla detaljer.

Boralex Inc är ett intressant bolag. Fokuserat på förnyelsebar energi men de delar inte ut några pengar. Debentures vill jag inte äga. För mig återstod det att sälja över marknaden och investera i andra intressanta möjligheter. Budet är snålt och denna blogg är inte ensam om att tycka det. En liten spelare har ofta bara möjligheten att rösta med fötterna.

Där det finns en vakans i portföljen finns det en möjlighet! Hoppas ni läsare av denna blogg har haft en trevlig midsommar!

English:

My view on the Boralex Power Income Fund offer by Boralex Inc. Google translate 🙂