Inköp COS till IPS portföljen

Den senaste tiden har oljeaktier mer eller mindre klappat ihop. Passade förra veckan på att köpa en liten post Canadian Oil Sands(TSX:COS) för 9.75 till IPS portföljen. Denna kurs ger en direktavkastning på strax över 8%.  Idag är aktien billigare.

Bolaget har nyligen sänkt sin utdelning till $0,2 CAD och aktien sjönk betänkligt efter detta besked. Kanadensiska bolag och andra t.ex Seadrill är lite lustiga då det befaras att bolaget i fråga skall sänka eller avskaffa utdelningen, sjunker kursen rejält.  När beskedet som ”alla” spekulerat om kommer, då kommer ett nytt ras för kursen.

Det sägs att man inte skall fånga en fallande kniv men har man gjort sin hemläxa och köper vid flera tillfällen får man ofta en bra snittkurs. I bolag som svänger kraftigt är det svårare. Nästa gång jag köper skall det vara på nivån runt $5-6 CAD och sen $2-3. Lyfter inte bolaget efter det om oljan gör det får man inse att man gjort en dålig investering. COS är ett av bolagen jag har i segmentet olja/energi.

Krasch i oljepriset ger möjligheter

Den senaste tiden har oljepriset fallit brant. Från runt $100 för ett fat olja till runt $69 för WTI och 72 för Brent. ”Raset” har gått förvånande snabbt även om det var värre runt 2008 då priset var uppe och vände på drygt $140 för att sen ganska snabbt halka ner till strax under $40.

För en graf över oljepriset kan ni besöka Cornucopias blogginlägg om hans tankar kring attraktiva oljebolag. Det var denna artikeln som fick mig att skriva dessa rader. När man offentligt publicerar sina tankar får man skärpa upp sig för vem vet, någon kommer väl att säga att jag hade fel för fem år sedan. Jag kommer naturligtvis att ha fel nu med, men huvudsaken är att man kan spåra tankegången. När det gäller investeringar gäller det att lära av sina misstag och ha lite mer rätt än fel då klarar man sig bra.

Jag började köpa in mig i den kanadensiska olje och gassektorn runt 2009 då oljepriset återhämtade sig från den låga nivån. Ett antal av bolagen var då truster vilket gjorde att de var undervärderade på grund av den juridiska strukturen. Dubbelt prisvärda med andra ord.

Idag är vi snart tillbaka på samma nivåer både i oljepris och börskurser. I vissa fall har börskurserna kraschat helt. Ett exempel är ett av mina innehav, Seadrill. Köpte in mig på mellan 220 och 250. Bolaget har växt på bra för att bli en av de största uthyrarna av borrfartyg och riggar. Idag kan man köpa motsvarande aktie för 96 NOK.

Jag fångade den legendariska kniven runt 136 NOK och kommer nog fånga den i några etapper. Framöver blir det kanske en separat artikel om bolaget och några av de oljebolag jag bevakar alternativt äger framöver.

Min gissning är att priset går ner till 35-40 och vänder där. En del av bolagen som är hårt belånade och främst sysslar med utvinning via olika fracking metoder kommer att gå under och utbudssidan kommer att minska. Gissningsvis kommer vi att få se minskad prospektering och igångsättande av nya källor och fält.

Helt klart är det intressant att rikta delar av portföljens kassaflöde framöver mot utökade investeringar i energisektorn.

Peyto 2011 Reserves

Hittade en intressant video med VD’n för det kanadensiska gasbolaget Peyto Exploration & Development Corp. Peyto har lyckats bra med att hitta nya reserver. Det som är mest intressant, är att de gör detta till en kostnad som är klart lägre än snittet för andra gasbolag. Det ger på sikt ett fint tillskott till aktieägarna. Varje investerad dollar bolaget lägger ner på att utöka sina reserver ger på sikt två tillbaka till aktieägarna.

Det låga gaspriset blir en utmaning under 2012 säger VD’n Darren Gee. Det utgör även möjligheter inflikar han.

Peyto känns som ett innehav att ha kvar i portföljen på långsikt. De senaste 10 åren har givit aktieägarna en riktigt bra avkastning. Själv har man varit aktieägare i Peyto sedan 2009. Aktiekursen har svängt kraftigt men har stundtals givit bra utdelning månadsvis, framförallt då bolaget var en trust. Nu är utdelningen ca 3,8 % på årsbasis.

Avkastning på eget kapital får jag till ca 15,5 % om man räknar med att snittet för Q4 blir som de tre första kvartalen. Eget kapital per aktie får jag till 6,56 CAD. För ett otränat öga kan det se dyrt ut men man skall ha i åtanke den performance man köper in sig i. Historiska vinster innebär inte garanterade framtida vinster. Ska man tjäna pengar får man chansa eller i alla fall göra kvalificerade gissningar. Min gissning är att Peyto kommer att fortsätta tugga på.

Från trust till bolag

När lagförslaget kom 2006, stod det klart att de kanadensiska s.k Income Trusts var dödsdömda. Skälet till varför de var så populära var den höga och ofta förutsägbara utdelningsnivån. Lagförslaget innebär att trusterna efter utgången av 2010 ska betala en utdelningsskatt på ca 34 %. Många av dessa truster har valt att i god tid omvandla sig till vanliga aktiebolag enligt ”Canada Business Corporations Act”.

En trust som betalar skatt har fortfarande kvar sina nackdelar när det gäller kapitalanskaffning och restriktioner gällande expansion av verksamheten. Kanadensiska truster lär således förpassas till den ekonomiska historien.

Hur går då konverteringen till för oss svenska småinvesterare som dristat sig till att göra investeringar på andra sidan Atlanten?

Som svar på frågan kan man säga att det har gått mycket smärtfritt. Följer man regelbundet trusterna vet man när det kommer att ske.

Andelarna i trusten, en unit omvandlas oftast enligt förhållandet 1:1 mot en aktie, share i ett nytt bolag som tar över trustens verksamhet. Har man likt denna bloggare depå hos Avanza Bank märker man det genom att bolaget hamnar längst ner bland ”övrigt”.

Under tiden konverteringen sker kan man inte köpa eller sälja sina andelar/aktier. Det kan ta upp mot drygt en vecka innan man åter kan handla med sin tillgång.

Budet på Boralex Power Income Fund

I veckan såldes innehavet i Boralex Power Income Fund, kallat Boralex. Boralex har varit en trevlig investering, värdestegringen på ca ett och ett halvt år har uppgått till knappt 29 %. Till det skall läggas erhållna utdelningar.

I skrivande stund ger Boralex en direktavkastning på 8,7 %. Vid investeringstillfället var den betydligt högre. Den kanadensiska trusten har haft en del problem med sin investering i bioenergi. Ett vedeldat kraftverk fick problem när tillgången på ved sinade och huvudkunden fick ekonomiska problem.

Resultatet för Boralex blev tyvärr att de fick sänka sin utdelning. Det bör nämnas att när jag började köpa in andelar i denna trust, stod den kanadensiska dollarn i ca 6,5 kr. I dag står den i 7,46, vilket innebär att halva vinsten uppkom genom valutaförändringar. Nåväl vinst är en vinst så 30 % + ca 15 till i utdelning har varit lyckat på ett och ett halvt år.

Skälet till försäljningen är budet från Boralex Inc, den 3:e maj. Boralex Inc erbjuder $5 för varje unit och betalar med en debenture som ska ge 6,25 % i årsavkastning. Till detta finns en komponent som påminner om en option. Till en 70 % premium kan man konvertera till aktier i Boralex Inc. Nu ska jag medge att jag inte har läst på om alla detaljer.

Boralex Inc är ett intressant bolag. Fokuserat på förnyelsebar energi men de delar inte ut några pengar. Debentures vill jag inte äga. För mig återstod det att sälja över marknaden och investera i andra intressanta möjligheter. Budet är snålt och denna blogg är inte ensam om att tycka det. En liten spelare har ofta bara möjligheten att rösta med fötterna.

Där det finns en vakans i portföljen finns det en möjlighet! Hoppas ni läsare av denna blogg har haft en trevlig midsommar!

English:

My view on the Boralex Power Income Fund offer by Boralex Inc. Google translate 🙂

Stark Kanada dollar

Den kanadensiska valutan, kanada dollarn, kallad för ”loonie” eller ”cadden” på grund av sitt kort namn CAD har visat sig ovanligt stark på senare tid. Mot sin granne den amerikanska dollarn, USD ligger den i paritet. I skrivande stund står CAD i 7.19 och USD i 7.20 jämfört med den svensk kronan, SEK. Som svensk placerare har man en tendens att se saker utifrån ett svenskt perspektiv.

Valutor går upp och ner, inget nytt med det. Senast detta hände var vad jag kan se år 2008. Kanadas största exportvara är olja. Priset sätts som de flesta känner till i USD. När exportinkomsterna skall växlas tillbaka till CAD ökar efterfrågan på valutan och priset stiger relativt andra valutor. 2008 var oljepriset rekord högt, nästan $150 för ett fat olja.

För egen del har den starka dollarn medfört att de kanadensiska investeringarna och utdelningsflödet har ökat i värde. Tyvärr känns det som mindre attraktivt i det korta perspektivet att öka upp mer i Kanada, då man får mindre för sina kronor.

Snålblåst för Arise Windpower.

Idag onsdagen den 24:e mars nådens år 2010 gjorde det lilla bolaget Arise Windpower debut på Stockholmsbörsen. Kort och gott kan man säga att det blev ett prakt fiasko. Introduktionskursen sattes till det lägsta i introduktions intervallet 55- 65 kr. Strax efter att handeln öppnade började aktier sjunka som en sten. Den bottnade på 49 kr trots att ABG Sundal Collier stödköpte runt 60 % av volymen.

Enligt Avanzas Placera.nu är börsen inte redo för alternativ energi, vilket de skriver i sin krönika. Jag tror däremot att det går att tjäna pengar på alternativ energi. Det finns några bolag i Kanada som har lyckats rätt så bra. Delägarna, undertecknad inkluderad har åtnjutit både värdestegring som utdelning. Bolagen har en dokumenterad historik av vinster och utdelningar till aktieägarna.

Vill man äga energi producerande entiteter kan man även med fördel titta på finska Fortum. Ett mycket stabilt bolag med bra utdelning. En megawatt kärnkraft, vattenkraft eller vindkraft spelar inte någon större roll hos slutkonsumenten. De betalar lika mycket ändå för den förbrukning som konsumeras. Vindkraft är subventionerat via certifikat. Kärnkraft får dolda subventioner, statligt stöd vid byggande av reaktorer.

Arise och O2 säljer en osäker framtid till ett allt för högt pris. Mycket måste falla på plats för att det ska bli någon vinst. O2 lyckades inte ens bli noterat. Familjen Wallenberg och investeraren Robert Weil ville ”casha in” på miljötrenden.

Dagens vinnare är förre Volvo chefen Pehr G Gyllenhammar, PG som lyckades föra Arise till börsen. För det får han ett väl tilltaget arvode. Om han är värd sin lön? Det är upp till aktieägarna i Arise att avgöra.

En svensk oljesandare

När jag blir stor ska jag bli en svensk oljesandare! Hur många barn säger det idag? Troligtvis väldigt få.

Med internets hjälp kan man numera lätt göra ”desktop investigations” inom vitt skilda ämnen. Mitt fokus har den senaste tiden varit energiförsörjning i stort och möjligheten att tjäna pengar på den i smått(till gagn för min plånbok).

Kanada med sitt råvaruintensiva näringsliv ger fina affärsmöjligheter för en långsiktig investerare. Oljesand projektet är ett av de största projekt, Kanada och Usa har påbörjat i modern tid. Kort sagt kan man säga att Usa köper olja från Kanada och erbjuder ”värdelösa dollar” i utbyte. Kanada får förutom färska nytryckta dollar även sin miljö i delstaten Alberta mer eller mindre totalförstörd.

En intressant detalj med detta jätteprojekt är att det bedrivs nästan helt av privata aktörer, förutom sedvanliga lagar och förordningar. Staten Kanada och berörda delstater får en royalty på varje tunna olja som produceras. När man försöker sätta sig in i hur stor den är, krävs nästan matematik kunskaper av den högre skolan. Med lite hederlig grovräkning a´la Rune Andersson kan man ta sig runt problemet.

Det finns två stora spelare i oljesands området som är börsnoterade på den kanadensiska börsen TSX. Suncor och Canadian Oil Sands Trust, COS.

Bloggaren Cornucopia skriver en hel del om kanadensiska bolag och truster, samt publicerar trevliga TA diagram för de som är intresserade av det.