Varning för höjd ränta!

Riksbankschefen, Stefan Ingves varnar för att styrräntan snabbt kan behöva höjas. Snabbt i detta fall är någon gång under 2010. Hur mycket är heller inte sagt.

Den så kallade räntebanan som Riksbanken kommunicerar lite då och då, ger en indikation på vad de för tillfället tror att räntan kommer att ligga på. Deras prognoser har både slagit väl ut och ibland varit rena katastrofer. Vem minns inte den senaste höjningen, veckorna innan Lehman Brothers gick i konkurs och finanskrisen gick in i sitt allvarligaste läge. Nu är det troligt att vi går från extrema 0,5 % till 0,25 % innan höjningen påbörjas.

Tidningen Affärsvärlden skriver i en artikel att ”Svenska statspapper ratas”. Läser man rubriken kan man tro att det handlar om Zimbabwe. Som tur är, handlade det bara om en emission av dagsfärska tioåringar som inte blev fulltecknad. Av 3,5 miljarder kr blev endast 3,35 miljarder tecknat.

Affärsvärlden har lite olika källor de hänvisar till. Intressant att läsa de olika anledningarna. En orsak är att marknaden tecknat in statens stora framtida lånebehov. Vice Riksbankschefen Lars EO Svensson förespråkar en försvagad krona och hög inflation.

Riksgäldens upplåningschef Thomas Olofsson säger till Direkt att det inte är några problem. Han påminner om att Riksgälden tog ett lån på 4 miljarder euro förra veckan.

En del ekonomer, främst de av den österrikiska skolan, förespråkar en hög ränta. Det skulle få till följd att sparandet ökar mer i samhället. Idag är det istället den konsumtionsorienterade ekonomin som är aktuell. Skräck exemplet är Usa. Landet har levt på och över sina tillgångar i ett trettiotal år.

Åter igen nämner jag den person som jag följer, Peter Schiff.Via hans kanal på Youtube kan man snabbt se några avsnitt och få en bra inblick i amerkansk ekonomi.

Annonser