Piratebay censureras?

De märkliga turerna i Piratebay rättegången fortsätter. Allt fler röster höjs för att rättegången skall göras om. Domaren i tingsrätten, Tomas Nordström var jävig och det innebär grovt rättegångsfel säger Carl Lundströms försvarare Per E Samuelson till Svenska Dagbladet.

”Tomas Norström borde ha presenterat dessa omständigheter för parter och ombud och gett dem chansen att göra jävsinvändning”, skriver Samuelson i inlagan.

Det har även framkommit att Högsta Domstolen, HD har sponsrat Svenska föreningen för upphovrätt(SFU), genom att betala medlemskap för ett antal jurister som arbetar på HD. Det låter i mina öron som ett problem i framtiden om Piratebay målet tas upp i HD efter en eventuell överklagan i hovrätten. Frågan är om det rör sig om kompetensutveckling för juristerna eller en ren sponsring av upphovsrättsindustrin?

Läste i en annan artikel på SVD om Piratebays politiska slagkraft. Mikael Nilsson, grundare av stoppaFRAlagen.nu och styrelseledamot för Piratpartiet, säger att sidan har en viktig funktion som opinionsbildare. Han talar i egen sak men påståendet är väl värt att begrunda.

I sitt inlägg skriver han följande: ”Förslagen att censurera bort sidan från internet skulle därmed, bekvämt nog, tysta en av nutidens viktigaste opinionsbildare i frågor som rör medborgerliga friheter och rättigheter på nätet. Det är inget mindre än politisk censur, och något som varje demokratiskt sinnad person måste ta avstånd ifrån”.

Ett annat starkt citat ”Låt inte upphovsrättsindustrins hämningslösa härjande förstöra vårt demokratiska samhälle” pekar han på de konsekvenser som det nya EU Telekompaketet kan föra med sig. Främst då förslaget om att stänga av folk från internet utan att frågan prövas i domstol.

Annonser

Skandal i Piratebay rättegången

Det verkar som Piratebay rättegången kommer att bli en långkörare. Idag kom det fram att domaren Tomas Nordström som dömde i Piratebay rättegången kanske är jävig. Den juridiska expertisen är kluven. Det kan handla om en ren jävs situation, domaren är medlem i samma förening som upphovsrättsägarnas ombud, Peter Danowsky. En lindrigare form av jäv, ett så kallat delikatessjäv kan det röra sig om.

I vilket fall som helst är utgången av rättegången ifrågasatt, vilket inte lär minska efter detta besked. Antipirat lobbyn har nu fått ett stort bakslag.

Försvarets advokat, Peter Ahltin blev intervjuad i Sveriges Radios P1. Mycket intressant att lyssna på vad han hade att säga. Han krävde att rättegången skall tas om. Ståndpunkten var att annars skulle de fyra åtalade bara ha en opartisk instans att få sin sak prövad i, hovrätten. Till SVD säger Peter Ahltin följande: ”Jag är oerhört förvånad, för att inte säga förskräckt”. Peter Danowsky är av en annan uppfattning. Eric Bylander, universitetslektor i processrätt vid Göteborgs universitet, säger till Dagens Nyheter att det står och väger och att domaren är nära gränsen.

Svenska dagbladet skriver själv på sin ledar blogg att det är obegripligt varför domaren Tomas Nordström höll tyst om sin koppling till de båda föreningarna ”Svenska föreningen för upphovsrätt” och ”Svenska föreningen för industriellt rättsskydd”. Medlemskapet kanske inte ändrar något i sak men det har i alla fall påverkat förtroende för rättssystemet.

Domaren såg själv till att en nämndeman, en kompositör fick avgå p.g.a jäv. Sin egen fallenhet för upphovsrätten höll han tyst med.

Det har kommit in ett 40 tal anmälningar till Justitieombudsmannen, JO. Min gissning är att JO kommer att skriva av dessa anmälningar utan någon bra motivering. Ungefär som polisen gör med bilinbrott. ”Ej spaningsresultat” eller något liknande kommer motiveringen att lyda.

Det är tydligen viktigare för staten att jaga fildelare än att se till att befolkningen går säkert på gator och torg.

En vinnare på denna rättegång är Piratpartiet.