Snålblåst för Arise Windpower.

Idag onsdagen den 24:e mars nådens år 2010 gjorde det lilla bolaget Arise Windpower debut på Stockholmsbörsen. Kort och gott kan man säga att det blev ett prakt fiasko. Introduktionskursen sattes till det lägsta i introduktions intervallet 55- 65 kr. Strax efter att handeln öppnade började aktier sjunka som en sten. Den bottnade på 49 kr trots att ABG Sundal Collier stödköpte runt 60 % av volymen.

Enligt Avanzas Placera.nu är börsen inte redo för alternativ energi, vilket de skriver i sin krönika. Jag tror däremot att det går att tjäna pengar på alternativ energi. Det finns några bolag i Kanada som har lyckats rätt så bra. Delägarna, undertecknad inkluderad har åtnjutit både värdestegring som utdelning. Bolagen har en dokumenterad historik av vinster och utdelningar till aktieägarna.

Vill man äga energi producerande entiteter kan man även med fördel titta på finska Fortum. Ett mycket stabilt bolag med bra utdelning. En megawatt kärnkraft, vattenkraft eller vindkraft spelar inte någon större roll hos slutkonsumenten. De betalar lika mycket ändå för den förbrukning som konsumeras. Vindkraft är subventionerat via certifikat. Kärnkraft får dolda subventioner, statligt stöd vid byggande av reaktorer.

Arise och O2 säljer en osäker framtid till ett allt för högt pris. Mycket måste falla på plats för att det ska bli någon vinst. O2 lyckades inte ens bli noterat. Familjen Wallenberg och investeraren Robert Weil ville ”casha in” på miljötrenden.

Dagens vinnare är förre Volvo chefen Pehr G Gyllenhammar, PG som lyckades föra Arise till börsen. För det får han ett väl tilltaget arvode. Om han är värd sin lön? Det är upp till aktieägarna i Arise att avgöra.

Annonser

Hårt slag mot grön energi

I dag kom skatterättsnämnden med ett dåligt besked. De som har investerat i vindkraftkooperativ ska betala skatt på den el som medlemmarna köper av sin förening.

Skillnaden mellan spotpriset på Nordpool och medlemspriset ska tas upp till beskattning. I Sverige finns det enligt enligt artikeln i Dagens Nyheter ca 20 000 andelsägare som blir drabbade av detta beslut. DN’s systertidning, den lilla provinstidningen Sydsvenska dagbladet citerar även de TT.

Miljöministern är i Köpenhamn och solar sig i glansen medan regeringens förlängda arm krossar privata initiativ inom vindkraft. Det är dubbelmoral. Lika mycket som Usa’s utspel att de vill sänka sina utsläpp. Något de ändå kommer att göra när fossila bränslen börjar sina.

De som är emot vindkraft tycker nog redan att näringen är tillräckligt skattegynnad som den är. Med tanke på peak oil, gas, coal m.m kan en storskalig utbyggnad i kombination med effektivare vattenkraft och mer kärnkraft göra Sverige ganska opåverkad av den framtida energibristen.

Kraftgenerering är en ganska enkel verksamhet att förstå sig på. Tyvärr är det ganska ont om svenska bolag att investera i. Ett alternativ är finska Fortum. Tyvärr är deras profil allt annat än grön. De bränner olja, gas och sopor. Den koldioxidfria elen består av ett stort inslag av kärnkraft och vattenkraft. Bolaget ger en hög och fin utdelning.