Bokslut för IPS portföljen 2016

Ännu ett år har gått. Dags för bokslut av IPS portföljen för 2016. IPS sparandet är numera defacto stängt för insättning. Förvaltningen har därmed varit passiv ”buy and hold” med återinvestering av utdelning. Några enstaka köp och sälj har också gjorts.

Köp:

Altagas

Altria

Nortview Apartment REIT

Novo Nordisk A/S

Seadrill

SAS Pref

Örsund

Sälj:

Capstone Infrastruture Corp

Innergex Renewable Energy

SAS Pref

Suncor Energy

Hur har det gått för portföljen? Nedanstående grafer visar hur det har gått på ett års sikt, tre år och sedan start i mitten av 2004. Siffrorna tagna från Avanzas grafer.

IPS porföljutveckling 2016

IPS porföljutveckling 2016 + 16,25 %.

IPS portföljutveckling tre år tillbaka

IPS portföljutveckling tre år tillbaka, + 46,75%.

IPS portföljutveckling sedan mitten av 2004

IPS portföljutveckling sedan mitten av 2004, + 289,54%.

Portföljen speglar sedan 2004 SIX Portfolio Return Index. Man kan ju fundera om man inte skulle ha en index fond i stället? Om man inte är intresserad av investeringar och aktier skulle det kanske vara mer rationellt.

Utdelningarna som tickar in till portföljen har haft en ganska bra och jämn utveckling.

Portföljens utdelning över tiden.

Portföljens utdelning över tiden.

Innehav och utdelningar

Direktavkastningen på portföljen är beskedliga 2,7%. Antalet innehav är 27 stycken.

 

Annonser

Årsbokslut 2013

God fortsättning!

Börsåret 2013 var ett av de bättre. Avkastningen i portföljen blev 15,2 % efter betald skatt enligt min egen hemsnickrade formel. Långt under de svenska indexen.

Portföljen är inte ”svensk” utan äger bolag noterade på 6 st olika marknadsplatser och innehåller i skrivande stund 42 bolag. Största bolag i portföljen är Hennes & Mauritz samt Novo Nordisk med en viktning på 13 respektive 10 %. Belåningsgraden ligger runt 10% vilket klarar av ett kraftigt fall på börsen när det nu inträffar. Direktavkastningen före skatt är 4,1%.  Gissningsvis bör summan av utdelningarna öka under 2014.

Inför 2014

Det är lätt att göra allt för stora planer inför ett nytt år. Man får komma ihåg att i takt med att portföljen blir större minskar handlingsutrymmet.

Detta får bli fokus under 2014:

Fortsätta att regelbundet investera i portföljen.

Köpa några fler innehav, siktar på runt 50 innehav totalt.

Bygga likviditet ifall det blir en sättning på börsen.

Skriva några fler korta analyser av de bolag jag tittar på.