Festen över i Baltikum

Vi som är intresserade av ekonomi har länge följt med vad som hänt och händer i Baltikum. Nu börjar även personer som inte är intresserade av ekonomi undra vad som har hänt i Baltikum.

De svenska bankerna med Swedbank i täten har lånat ut flera hundratals miljarder till lyxlägenheter och dyra lyxbilar. Som säkerhet har de tagit folks utsagor om framtida höjda löner och svarta inkomster. SEB och Nordea, där svenska staten är största ägare har också varit med och gödslat pengar.

Aftonbladet har idag en artikel om hur det hela gick till när Swedbank blev störst i Baltikum. Högste ansvarig för denna strategi är den här mannen.

I ett annat reportage kan man läsa mer om de så kallad ”bankbilarna” och de bostadsområden som byggts i ren spekulation och nu ligger öde. De flesta beslagtagna bilar tillhör nu Swedbank.

Banken har reserverat 12 miljarder kr enbart i Lettland för osäkra fordringar. Pengar som lånats ut till bilar och fastigheter. Det mesta kommer banken att förlora och då är det vi skattebetalare i Sverige och folk som lånar till bostäder som får stå för notan.

Nu flockas utländska köpare i Baltikum. De vill göra ett klipp på dessa ”bankbilar”. Jag skrev tidigare i veckan att Bilia vill dumpa 500 st på den svenska markanden.

Lite bilder från Jan Jörnmark som visar det nya och det gamla förfallet från Baltikum.

Högre krav på låntagare

Dagens finanskris började i Usa med subprime lån. Bland svenska låntagre pågår det ständigt en debatt om man skall amortera på sina lån eller konsumera upp motsvarande summa.

De svenska bankerna följer ett givet mönster. I slutet av en högkonjunkur blir det konkurrens mellan bankerna. I sin kamp om att låna ut sänker de kraven. I takt med att konjunkturen blir sämre och i fallet det senaste året, en finanskris har kraven drastiskt blivit hårdare.

I SVD kan man läsa att en bolånekund skall klara upp till 7,5 % ränta. DN kallar det för räntechock. Med dagens rörliga räntor på strax under 2 % innebär det en säkerhets marginal på över 5 %.

Jag tycker att det är vettigt med höga krav. Det bankerna har missat är arbetslösheten. Vad händer med låntagarens ekonomi när inkomsten består av ersättningen från a-kassa? Ett par som båda fått sparken från Volvo lär få det tufft om de köpt en dyr villa.

Bankerna har börjat att kräva amortering på topplånen. Det skall amorteras av på en 10 – 15 år. Det finns alltid undantag.

På sikt borde bankerna kräva en 30 årig rak amortering på huvudlånet samt en rejäl kontantinsats på 25 – 30 %. Det främjar långsiktighet och motverkar spekulation.

Varning för höjd ränta!

Riksbankschefen, Stefan Ingves varnar för att styrräntan snabbt kan behöva höjas. Snabbt i detta fall är någon gång under 2010. Hur mycket är heller inte sagt.

Den så kallade räntebanan som Riksbanken kommunicerar lite då och då, ger en indikation på vad de för tillfället tror att räntan kommer att ligga på. Deras prognoser har både slagit väl ut och ibland varit rena katastrofer. Vem minns inte den senaste höjningen, veckorna innan Lehman Brothers gick i konkurs och finanskrisen gick in i sitt allvarligaste läge. Nu är det troligt att vi går från extrema 0,5 % till 0,25 % innan höjningen påbörjas.

Tidningen Affärsvärlden skriver i en artikel att ”Svenska statspapper ratas”. Läser man rubriken kan man tro att det handlar om Zimbabwe. Som tur är, handlade det bara om en emission av dagsfärska tioåringar som inte blev fulltecknad. Av 3,5 miljarder kr blev endast 3,35 miljarder tecknat.

Affärsvärlden har lite olika källor de hänvisar till. Intressant att läsa de olika anledningarna. En orsak är att marknaden tecknat in statens stora framtida lånebehov. Vice Riksbankschefen Lars EO Svensson förespråkar en försvagad krona och hög inflation.

Riksgäldens upplåningschef Thomas Olofsson säger till Direkt att det inte är några problem. Han påminner om att Riksgälden tog ett lån på 4 miljarder euro förra veckan.

En del ekonomer, främst de av den österrikiska skolan, förespråkar en hög ränta. Det skulle få till följd att sparandet ökar mer i samhället. Idag är det istället den konsumtionsorienterade ekonomin som är aktuell. Skräck exemplet är Usa. Landet har levt på och över sina tillgångar i ett trettiotal år.

Åter igen nämner jag den person som jag följer, Peter Schiff.Via hans kanal på Youtube kan man snabbt se några avsnitt och få en bra inblick i amerkansk ekonomi.

En väntad chock i Usa

De av er som följer den ekonomiska rapporteringen har inte undgått att ekonomin är en smula ödelagd i Usa. Den amerikanska staten har länge haft ett stort budgetunderskott.

Läste en artikel i Affärsvärlden, att prognosen för underskottet nu ligger på 438 miljarder dollar eller ca 2900 miljarder kr. Det är ett svettigt underskott. President Obama försöker förbättra den amerikanska ekonomin genom att låna upp extra mycket pengar. Nästa vecka skall US Treasuries låna upp 71 miljarder dollar. Fick även läsa att utgivningen av 30 åringen, obligationen som varar i 30 år, kommer att ske varje månad i fortsättningen.

Under årets första kvartal minskade bruttonationalprodukten, BNP med 6,1 % beräknat på årsbasis. Det är mycket dåliga nyheter. Statistiken från Usa talar sitt tydliga tecken. Ekonomin med President Obama i spetsen, har gått in i väggen. Med tanke på den extremt stora ekonomi som Usa utgör påverkar det resten av världen, framför allt Sverige som är beroende av export till Usa.

Det är dock svårt för en lekman att ta till sig vad alla siffror betyder. Där är det väldigt bra att internet finns. Man kan googla och kolla upp det mesta på Wikipedia.

Den som är intresserad av Usa’s ekonomi och vill få en lite mer nykter syn på det hela kan jag varmt rekomendera att ni tittar på Peter Schiff. Han har lagt ut en del intressanta inlägg. Han är mycket fokuserad på skuldsättning och inflation. Då kommer kopplingen till guld.

Riksbanken sänker, Swedbank snålar

Idag kom beskedet som alla mer eller mindre tog för givet. Riksbanken halverar styrräntan till 0,5 %. ”En historiskt låg ränta” säger riksbankschefen Stefan Ingves.

Riksbankens prognos är att den låga räntan kommer att ligga kvar en bit in på år 2011. Det om något är en markering, att det ekonomiska läget är svårt. På frågan om räntan skall sänkas ytterligare svarar företrädare för Riksbanken ”att en ytterligare sänkning skulle ge små effekter”. Riksbanks direktionen var oeniga i sitt beslut. Lars EO Svensson ville sänka till 0,25%  skall han bli känd som Sveriges ränte taliban?

De stora bankerna sänkte sina boräntor men några tiondelar efter detta besked. Alla utom en, Swedbank. De anser att detta redan var väntat och inprisat i marknaden. Med andra ord kan Swedbanks kunder kännas sig lurade på en sänkning. Det blir lätt en liten slant extra i månaden på några tiondelar också, i detta fall går de till Swedbank.

Svenska Dagbladets Leif Petersen säger att det var ett väntat beslut. Finanskris och djup lågkonjunktur kräver denna historiska ränta.

Nu är det tid för regering och Riksgälden att ta fram sin arsenal, om de vill att läget skall förbättras. Regeringen(Anders ”Borgen” Borg) har tidigare signalerat att det är budget disciplin som gäller och inga extra stimulansåtgärder är att vänta.

Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén är glad åt sänkningen men samtidigt oroad att det skall elda på bostadsmarknaden en gång till. I Sverige har huspriserna knappt gått ner något trots att vi är mitt uppe i en av de värsta kriserna på 100 år. Denna obalans kommer vid något tillfälle att korrigeras. Frågan är när?

Villa och bostadsrättsägare med lån är de stora vinnarna på den sänkta räntan. De bör dock inte vänja sig vid att dessa nivåer varar för evigt. De som har bunden ränta får betala dyrt för sin ”försäkring”.