Flykten från Gotland

Statens hövding på Gotland, Marianne Samuelsson har nu kallats upp till Stockholm för en uppsträckning.

Kommunminister Mats Odell vill förvisa sig om att Samuelsson delar regeringens syn på grundlagen och allas lika värde. Samuelsson är numera rikskänd för att ge företagare med stor plånbok, rätt att bygga på mark som omfattas av strandskyddet.

Åklagare i Malmö utreder nu om Marianne Samuelsson har begått tjänstefel. Undrar om någon i landet håller på att skriva en JO anmälan? De är lätta att skriva och orsakar stort huvudbry för Justitieombudsmannen, som måste hitta en bra motivering till att avslå ärendet.

Det sticker i ögonen

Det blev som väntat reaktioner på bonusfesten i Swedbank och SEB. Bonusfrågan är som alltid väldigt laddad. Svårt att föra en objektiv debatt om ämnet.

Swedbank är som vanligt tondöva och går inte i takt med tiden. Det är omöjligt att försvara att en del av banken går bra och kan betala ut bonusar medan andra delar är konkursmässiga och behöver statligt stöd.

Finansmarknadsminister Mats Odell tycker fortfarande att det sticker i ögonen. Aktiespararnas VD Günter Mårdner tycker att bankerna ska utnyttja de dåliga tiderna till att sänka lönerna. Han nämner att kostnaden för arbetskraft i finansindustrin är rekordlåg. Något som arbetsgivarna ska ta tillvara.

Bonusfest i Swedbank

Swedbank är den bank som ligger närmast en konkurs av de stora svenska bankerna. Inställd utdelning, nyemission och stora subventionerade lån från Riksbanken har hållit banken på fötter under finanskrisen. Banken har en stor ganska frisk rörelse i Sverige, där kunderna får betala högre ränta för att hålla den sjuka delen i baltikum och Ukraina under armarna.

I dessa kristider fortsätter Swedbank att tillsammans med sin kollega SEB, betala ut bonusar i miljardklassen. 1,2 Mdr kronor i SEB och upp 600 Mkr för Swedbank. Enligt SVD är det ett bonusregn för vissa av de anställda. Bankerna har fått kritik av finansmarknadsminister Mats Odell. Han anser att det sticker i ögonen.

Swedbank kör tufft, de vill ta en fight med sina kunder och aktieägare. Hellre en rejäl bonus än nöjda kunder.

SEB vänder kappan

Man kan undra om direktörerna på Swedbank är nöjda denna vecka? Fokus har legat på SEB och den häpnadsväckande tondövhet som uppvisats i lönefrågan.

Till slut blev trycket från media, aktieägare och kunder för stort. Banken viker ner sig i frågan om Annika Falkengrens ”lilla” löneökning på två miljoner kronor.

Tyvärr har banken redan skadats. Vem vet hur pass stort omdöme de har i sin kreditgivning? Rikgäldsdirektören Bo Lundgren konstaterade i alla fall att SEB nu uppfyller kraven för att få statligt stöd i form av de två garanti- och kapitaltillskottsprogrammen.

Vår finansmarknadsminister Mats Odell säger att det är ”ett klokt beslut”. Günther Mårder, Aktiespararnas VD tycker att banken agerat tondövt och säger att det inte är mer än rätt att de nu drar tillbaka löneökningarna.

Själv sitter man och läser samt begrundar vad som händer. Det känns som de svenska bankerna nu är likt en dålig variant på ”dokusåpa”.

Lönecirkus SEB

Nu har Wallenberg gjort det igen! Familjen Wallenberg är kända för att verka men inte synas. När de väl syns brukar det inte leda till något positivt resultat. I alla fall inte när de syns i media. Likt Mona Sahlin har de ibland otur när de tänker. Familjen har dock många goda egenskaper som det väldigt sällan skrivs om. Deras långsiktighet inom svensk industri har gjort att vi fortfarande är en stolt industrination.

Wallenberg äldsten, patriarken, Peter Wallenberg(obs! med engelskt uttal) blev känd för svenska folket när han pratade om ”svartingar i Afrika med låg utbildning”. Han blev kallad rasist och andra ännu mindre smickrade saker.

I dagarna visar Marcus Wallenberg brist på omdöme när han ger sin VD för banken SEB, Annika Falkengren en ”liten” löneökning. En liten löneökning för Wallenberg är 28 % eller ca två miljoner kr i absoluta tal. En vanlig ”knegare” får arbeta i 8 år för att komma upp i ett års ökning för Annika.

Är Annika värd pengarna? Ja det är en fråga som bara berör aktieägarna i SEB. Det är de som ytterst är hennes arbetsgivare. Familjen Wallenberg kontrollerar knappt 30 % av rösterna om man räknar in lite olika stiftelser. Aktien har dock gått väldigt dåligt. Banken har ställt in sin utdelning för år 2008. Baltikum äventyret kan i värsta fall knäcka banken.

Med detta som facit borde Annika får två miljoner i avdrag på lönen. Herr Knegare skulle ändå få arbeta 20 år för att få en Annika lön. Jämför man med ABB’s Joe Hogan är Annika en lågavlönad kvinna i tjänstesektorn. Big Joe fick 147 miljoner för fyra månaders arbete. Herr Knegare hinner bli över 500 år innan han har jobbat ihop en halv årslön för Big Joe.

Vad tycker då andra med åsikter i frågan? Vad Marcus Wallenberg tycker är uppenbart. Mats Odell, vår finansmarknadsminister är förvånad och syrlig i sin kommentar. Han anser att banken därmed har fallit ur ramarna för möjligheten att vara med i bankgarantiprogrammet och kapitaltillskottsprogrammet. SVD skräder inte orden de anser att SEB visar en häpnadsväckande brist på omdöme.

Swedbank soppan

Idag har det varit Swedbanks dag. De före detta huvudägarna, sparbanks stiftelserna, är nu en historisk parentes.

Allt som finns kvar i stiftelserna är några miljoner obelånade aktier i Swedbank. Det är en sorglig historia som tagit ut sin rätt. Gissningsvis blir det inte några större donationer till kultur och sport framöver. Sparbanks direktörerna skall först ha ut sin lön för den förvaltning de utfört.

Småspararna blir som vanligt förlorare. ”Swedbank lurade de som deltog i emissionen” skriver Svenska Dagbladet. Kanske kan man tycka att vi bör skylla oss själva?

Swedbank gav ut preferensaktier som skulle ge 4,8 kr per aktie i utdelning. Det var med tanke på priset 48 kr per aktie, en direktavkastning(”ränta”) på 10 %.  Preferensaktier har också förtur till utdelning. Ett antal veckor senare är det nya spelregler.

En som inte är helt nöjd med det nya tillståndet i Swedbank är finansmarknadsminister Mats Odell. Han verkar för att staten skall sälja sina intressen i banksektorn.

Staten är sedan tidigare storägare i Nordea och äger hela SBAB. Nu är staten 5:e största ägare via Svensk Export Kredit, S.E.K. Jag finner liksom Mats Odell det mycket märkligt att S.E.K lånar ut pengar till svensk stiftelser för aktiespekulationer.

De som har haft otur att låna pengar i Swedbank kommer också att drabbas. Swedbanks VD Michael Wolf tycker att räntorna är på tok för låga och vill genast höja dem. Det kan man läsa om på DN’s hemsida.