Kampen mot FRÖ lagen fortsätter

Idag kom Jordbruksverket med ett ”förtydligande”, desinformation är mer ett ord som passar. Nysvenskan har slagit igenom. Läste vad bloggaren Flute skrev och skickade in min egen version under kvällen. Anmärkte framför allt på att förutsättningarna ändras under pågående remisstid samt den märkliga gång information från myndigheten sprids.

Se Musik @Centrifugen för ovan nämnda brev.

Komplettering till mitt remissvar till Dnr 22-9337/10

Idag kunde man läsa Jordbruksverkets ”förtydligande” angående Dnr 22-9337/10.

I Konsekvensutredningen för direktivet kan man under punkt 4 läsa att det ska kosta 3000 kr för en registrering och 2000 kr per år för att upprätthålla dataregistret för vardera bevarandesorter och amatörsorter. Idag kan man läsa på Jordbruksverkets hemsida att det inte finns någon avgift för bevarandesorter och att det endast tas ut en registreringsavgift för amatörsorter.

Hur kan det komma sig att Jordbruksverket ändrar förutsättningarna så radikalt under pågående remisstid? Kan det bero på att denna föreskrift har visats sig impopulärt bland vanligt folk?

Följande citat kan man läsa, ”När nu kostnader för registrering av amatörsorter ska beslutas tittar vi närmast på kostnaderna för bevarandesorter.” I mitt tycke är det inte ett förtydligande, snarare ett sätt att spridas desinformation till en upprörd och bekymrad allmänhet som fruktar att få sina fina köksträdgårdar ödelagda av myndigheten.

Informationsgången från myndigheten är svår att följa för en man av folket. Förutom ovanstående förtydligande skickas det ut brev som publicerats på en blogg. Se länk nedan.

Jag föreslår att avgiften för bevarande och amatörsorter sätts till ett mycket lågt symboliskt belopp.

Jag föreslår även att övergångstiden sätt generöst, i Storbritannien är den satt till tre år. Varför ska vi ha sämre villkor i Sverige?

Länk till blogg: http://mfc.elmberg.net/2010/11/10/svar-pa-remissvaret-om-bevarandet-av-amatorsorter-las-svaret/

Med vänliga hälsningar
XXX for Victory

Kampen mot FRÖ lagen

Då har man spenderat denna kväll med att sätta sig in i Jorbruksverkets senaste påfund. De vill kort och gott verka för att vi svenska hobbyodlare ska tvingas köpa utländska genmanipulerade fröer med dålig grobarhet. Små frö företag skall tvingas till så höga registreringskostnader att de upphör med sin verksamhet.

I slutändan ska vi konsumenter tvingas att äta ”kemiskt avfall” från stora multibolag. McDonalds må vara en bra investering, men deras mat är hälsovådlig. FRA är inget mot vad FRÖ lagen kan ställa till med. Vill man inte bli övervakad, sluta använd telefon och datamaskin. Det är svårare att äta friska grönsaker om det inte längre går att odla några(inga FRÖ’n). Vi konsumenter borde själva få välja vad vi vill äta.

Detta är inget nytt. Har man läst boken Svart Jord, skriven av författaren Gunnar Lindstedt, kan man lätt ana vart det barkar.

Sagt och gjort här finns Östersjökrabban, Brachyuras remissvar till Jordbruksverket på ”Dnr 22-9337/10 Föreskrift om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter”.

Jag får passa på att tacka andra medbloggare i bloggosfären för ett mycket gott arbete. På kort tid, ett par dagar har de gjort ett utomordentligt arbete med att trumma igång opinionen för denna viktiga sak. Utan att upprepa vad andra har skrivit bättre kan jag länka till de bloggar jag läste och som fick mig att skriva ovan nämnda remissvar.

Slutligen så har Expressen skrivit en liten artikel.

Remissvar till Jordbruksverket(Dnr 22-9337/10)

Remissvar till Dnr 22-9337/10 Föreskrift om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter

Det förslag som Jordbruksverkets tjänstemän har lagt för bevarande av ovanliga köksväxter, sk bevarandesorter och amatörsorter, brister på ett stort antal punkter. Jordbruksverkets föreskrift kommer att öka enfalden och utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. Det står i skarp kontrast till den politik som jordbruksminister Eskil Erlandsson nu driver, idéen om Sverige som det nya Matlandet.

Sverige är ett land med olika klimatförutsättningar. En odling i Skåne är alls inte samma sak som att odla i Kiruna. Ett utarmat sortiment av fröer innebär ett allvarligt hot mot vår försörjning i kristider när småskalig odling kommer att stå för en stor del av försörjningen när import försvåras.

I takt med att vi närmar oss oljetoppen även kallad peak-oil kan vi inte längre förlita oss på det oljeintensiva jordbruket där det krävs ett stort inslag av fossil olja för att producera livsmedel.

Registreringsavgiften

Det ”de facto” förbud, avgiften på 5000 kr, kommer att orsaka oersättlig skada på vårt genetiska arv.

Varför kommer avgiften för att registrera en GMO gröda att ligga på 200 kr medan det för en naturligt framodlad köksväxt, första året kommer att uppgå till 3000 + 2000 kr?

Hur kan det kosta 2000 kr per år att hålla en registerpost aktiv i ett dataregister? Den kostnaden är helt oskälig, då det inte innebär någon merkostnad för jordbruksverket.

Hur kan det kosta 25 gånger så mycket att registrera en kultursort, naturlig för landet än en sort som är genmanipulerad?

Sverige är ålagt att följa EU-direktiv. Detta fall ger ingen ursäkt att sätta registrerings- och årlig avgift så högt, särskilt som andra GMO grödor slipper undan med betydligt lägre avgifter.

Övergångsregler
Hur kan det komma sig att det inte behövs några övergångsregler i denna viktiga fråga? Enligt förslaget ska föreskriften från och med 31 december 2010 träda i kraft. Vilka branscher kan ställa om huvudparten av sin verksamhet på några få veckor? En övergångsperiod på ett år förefaller med detta i åtanke som rimligt.

Enligt mitt synsätt innebär det en utrotning av vårt svenska kulturarv, och en stark men illa dold subventionering av stora växtförädlingsföretag(Weibulls och Nelsons).

Ett 40 tal mindre företag som levererar frö till främst hobbyodlare likt undertecknad, kommer att få det svårt att överleva. Minst ett par hundra anställda riskerar att förlora sina arbetstillfällen. Ett klart avsteg från regeringen Reinfeldts arbetslinje. Jordbruksverkets politik ger varken arbete eller frihet.

Hur kan Jordbruksverket förvänta sig att få in seriösa remissvar när svarstiden endast är mellan 2:a och 5:e november i utgångsläget?

Varför ska en frösäljare rapportera in varje försålt gram frö av bevarande och amatörsort?

Enligt konsekvensutredningen, stycke 3, ska ”utsädesproducenter och andra som saluför utsäde och amatörsorter.”, beröras av ändringen. Jag invänder starkt mot denna formulering. Det är min åsikt att konsumenterna av frö, hobbyodlare, småbönder och andra som helt eller delvis får sina grönsaker från odlingar drabbas. Framför allt i from av ett kraftigt minskat sortiment.

Förslag

  • Mitt förslag är att det ska tas ut en engångsavgift av symbolisk art. Låt säga 10 kr per sort.
  • Förläng övergångstiden till ett år.
  • Gör om konsekvensanalysen och fokusera mer på konsumenterna av frö.

Med vänliga hälsningar

V for Victory

I Afrika äter man djurfoder?

I dagarn har två ”skandaler” eller väckarklockor ringt i Sverige. Den ena är att affärer slänger tusentals ton med ätliga matvaror som har dagar kvar innan ”bäst före” datumet har gått ut. Den andra ytterligheten är att man har sålt upp till 27 år gammalt kött till restauranger i Polen. Det som knappt kan användas till djurfoder är tillräckligt bra för polacker att äta.

Försäljningen har skett via en mellanhand. Villkoret har varit att det inte får säljas som människomat inom EU. Utanför EU, t.ex i Afrika är det helt ok att säljas. Anser de svenska myndigheterna att folket i Afrika är djur, eller är detta bara en släng av neokolonialism?

SVD har i sin grävande journalistik upptäckt att även folket i Sverige håller på att få sig en dos av detta djurfoder. På internet kan man tydligen köpa lapskojs från detta civila lager. Via ännu en bulvan. För Livsmedelsverket var detta en nyhet.

Jordbruksverket har hamnat i blåsväder. I högsta grad omoraliskt och kanske olagligt. Har man åsikter om Jordbruksverket kan man skriva till Generaldirektören, mats.persson@jordbruksverket.se.

Avslöjandet är ett joint-venture med polsk tv och har tagit 8 månader att genomföra.

När Sverige en gång hade ett försvar, fick de svenska ”afrikanerna”, de värnpliktiga äta upp de utgångna burkarna med Lapskojs. Enligt rykten var detta något som var fruktat.