Utdelningsanalys

De flesta investeringar jag gör, är för att få utdelning. Aktien ska även den utvecklas i paritet med bolaget och inflation.

En enkel men robust modell är bra att ha. Det finns många olika modeller att använda. Här är en modell jag själv delvis använder.

1. Är utdelningen säker?

 • Hur ser balansräkningen ut?
 • Kan bolaget växa?
 • Hur stor är utdelningsandelen(utdelning / fritt kassaflöde)?

2. Ökar utdelningen år från år?

 • Kan den växa i framtiden? Varför?
 • Utdelningspolitik, återköp av aktier?

3. Direktavkastningen.

 • Nuvarande direktavkastning.
 • Förväntad tillväxt.

Var och en av dessa punkter kan man djupdyka i om man hittar ett intressant bolag. Framför allt är de ett bra verktyg när man ”screenar” igenom ett antal olika bolag.

Ett mynt i handen är bättre än tio i skogen…

State of the Apple

Idag kom det besked från Apple att bolaget skall dela ut pengar och återköpa aktier. Lite av en revolution kan man säga. Sedan Steve Jobs tog över bolaget 1997 till sin död, har det inte delats ut några pengar förutom någon enstaka gång. Av misstag kanske?

Bolaget kommer att dela ut $2,65 per aktie och kvartal. Till det ska de köpa tillbaka aktier för ytterligare $10 miljarder. Det senare för att kompensera för utspädning av personaloptioner. Tim Cook tjänar till skillnad från sin företrädare långt mer än $1 per år.

Apple står i skrivande stund i strax över $600 per aktie. Det ger en direktavkastning på 1,7%. Inte mycket att hurra för med andra ord. Gissar att de inte kommer att höja utdelningen framöver i takt med förmodade vinster. En utdelning är en utdelning mer än så får nog aktieägarna titta i stjärnorna efter. ZeroHedge citerar en Goldman analys där Goldman tror på allt högre utdelningar. Dock ska man ha i åtanke att Goldman finns till för att tjäna grova pengar på sina kunder.

Steve Jobs var rabiat mot aktieutdelningar och tyckte att pengarna gjorde mer nytta i bolaget. Hans efterträdare är inte lika religiös när det gäller kontanter. Den utlovade utdelningen kommer med råge att tjänas igen även om det skulle gå sämre än förväntat.

Har läst klart boken Inside Apple. Den ihop med Steve Jobs biografin är obligatorisk läsning för alla Apple aktieägare. Undertecknad är en av dem.

Är Apple en bubbla? Svaret är nej, inte om man ser till bolaget. Produkterna är i topp. Apple är starkt positionerat för det de kallar ”post pc eran”. Deras supplychain är världsledande och bolaget är fortfarande mycket fokuserat på att göra bra och användbara produkter.

Över åren kommer bolaget att bli mer som alla andra gissar jag. Första steget är utdelningen till aktieägarna. Symbolvärdet är högt. Nu är de mer ett bolag som alla andra. Om än inte helt.

Gissningsvis har de ett startk momentum i några år till. Under denna resa kan det vara läge för mig att sälja av. Om framtiden kan man inte säga så mycket men väl gissa. Apple är ingen bubbla men aktien är kanske inte något fynd annat än för ett långsiktigt tillväxt case.

Det är upp till var och en. Jag köpte några till i eftermiddags. Bloggaren Lundaluppen har sedan tidigare också köpt in sig. Jag hoppades å det längsta att Apple inte skulle dela ut men tji fick jag…

IPS januari 2012

2012 är ett nytt år med nya möjligheter. Är man intresserad av finans, ekonomi och politik finns det alltid saker att fördjupa sig i. Tycker man sig ha kunskap och intresse är det ofta bäst att själv förvalta delar eller hela ens förmögenhet efter eget huvud. Förvaltare brukar ofta hålla sig nära eller försöka slå index. De aktier som har gått bäst under året köps in i december för att det skall se snyggt ut i uppställningen.

Detta bekymmer slipper jag i förvaltningen av mitt eget kapital.

IPS portföljen har en del ”skräp” bolag då jag gillar att gå på bolagstämmor. Tyvärr medger inte övriga omständigheter att man kan gå så ofta man vill. IPS är ett bra pensionssparande. Man sätter av en tusenlapp varje månad som man drar av i deklarationen. Låg skatt på sparandet, baserat på värdet och ingen skatt på svenska utdelningar gör att det genom åren går att bygga upp ett relativt stort kapital. I fall lagarna ändras fram över och någon socialist konfiskerar depån har man inte förlorat allt eftersom jag brukar göra andra placeringar för de pengar man ”får tillbaka på skatten”. Många bäckar små som ordspråket säger.

Mycket snack och ingen verkstad. Dags att visa upp lite diagram och statistik. IPS depån ligger på Avanza och jag har tagit ut en rapport och klippt och klistrat.

Utveckling 2011

IPS depå 2011

Ovan kan vi beskåda utvecklingen under stora delar av 2011. Det är inget rent årsbryt men det är ändå intressant att se hur det har gått. SIX PRX är valt som jämförelse index. Det är svårt att jämföra sig mot index av framför allt två anledningar.

1. Om man har en diversifierad portfölj med tillgångar på ett antal olika börser är det inte relevant att jämföra med ett index.

2. Ska man vara nöjd över att slå ett index som inte är relevant i skenet av hur ens egen portfölj är komponerad?

Ska man vara nöjd med utvecklingen för 2011?. Nja, det var ett tufft år index gick ner med 12 % under perioden medan IPS portföljen gick ner med drygt 6 %. Bättre än index således men inte bra. Det bästa är en jämn och stadig uppgång.

Fördelning av tillgångar

Nu ska vi titta lite på hur tillgångarna är allokerade. I diagrammet nedan kan vi se hur

portföljen grovt är fördelad. Svenska aktier utgör drygt 70 % av tillgångarna och utländska aktier 29 %. Det är torrt i kassan för tillfället. Ett större inköp gjordes för några dagar sedan. Kassaflödet i verksamheten är prima. Inbetalningar varje månad i kombination med utdelningar som flyter in gör att det framöver kommer att finnas möjligheter att ta positioner i nya bolag eller stärka upp i befintliga vid behov.

Vi kan göra en liten fördjupning i de svenska innehaven då Avanza gjort ett fint diagram som jag kan använda.

Finans och fastigheter utgör det största inslaget i portföljen. Främst är det några investmentbolag som gömmer sig i denna kategori. Utöver detta är det främst industri och sällanköpsvaror som utgör portföljens svenska bolag. Allt som allt består portföljen av 23 bolag som ger ca 4 % i direktavkastning.

Bokslutsperioden snart över

Snart är bokslutsperioden över. Har inte gjort några affärer. Väntar in årets utdelningar. Svenska bolag delar i stort bara ut en gång per år. Aktieportföljen är belånad vilket har varit ett lyckokast det senaste året. Gissningsvis kommer det att bli lite trögare framöver så jag kommer att dra ner på belåningen.

Bolagen gick ganska mycket efter förväntningarna, vissa bättre än andra. Har inte lagt ner så mycket tid på att göra prognoser. Jobbar utifrån en modell med två listor, en med bolag som finns i portföljen men som av någon anledning kanske ska säljas och en lista med bolag som bevakas inför eventuellt köp.

Lite om några bolag som finns i portföljen:

New Wave Group överraskade starkt. Torsten Jansson har arbetat hårt med att skära ner på lagerhållningen. Min gissning var en liten höjning av utdelningen. 1 kr blev det per aktie. Det är nästan som under rekodåren. New Wave är back on track!

Medirox gick bra över förväntan. De gjorde i slutet av 2010 en positiv vinstvarning. I går skrev jag en kort artikel om Medirox.

Nibe, Getinge, Orkla och Kabe är positiva inslag.

Prognosen på utdelningen(3 kr) i Säkerhets Intressenter prickade jag till 100% men det är inte så svårt. Man kan läsa i årsredovisningen vad de ska dela ut nästa år.

Mitt största innehav Swedol har inte lämnat rapport än. De är magra i utdelning men desto bättre på att växa. Kan förhoppningsvis växa några år innan de får problem, likt de Clas Ohlsson lider av.

Castellum och Investor har inte imponerat  i år. Castellum höjde från 3,50 till 3,60. Investor, där blev man rejält barsk i och med VD’s mer eller mindre riskfria ”investeringar”.

Sammantaget kan man säga att bokslutsrapporterna har varit bra och utdelningarna som kommer aktieägarna till del är magnifika. Balansen mellan att investera och amortera kan ibland vara svår. Bloggaren Stockman har skrivit ett läsvärt inlägg om våndan av att välja.

Årets första rapporter är här

Idag kom årets första rapporter till marknadens kännedom. Vi är alla marknaden på ett eller annat sätt.

Dagens intressantaste rapporter kommer från Avanza och Investor. Undertecknad har sedan länge ett innehav i Avanzas största ägare, Öresund. Tillråga på allt är man också en nöjd Avanza kund. Största ägare i Öresund är Sven Hagströmer. H’et i HQ Bank, banken som spekulerade sig till döds. Avanza lär knappast betraktas som en systemkritisk bank om de får problem med spekulation. Därför gäller det att som kund hålla sig informerad. Insitutionsrisken eller motpartsrisken är en risk få räknar med.

Avanza gjorde ett bra resultat för år 2010. Rörelseintäkterna ökade med 21 % och vinsten per aktie ökade med 18 %. Utdelningen ökar med nästan 19 % från 8 till 9:50 kr per aktie. Direktavkastningen blir med dagens slutkurs ca 3,9 %. P/E talet är 25 vilket får betraktas som högt. Räknar vi med att Avanza ökar sina kostnader och tar lite mer andelar av marknaden är inte 11-12 kr orimligt som vinst på årsbasis någon gång under 2012. Avanza delar ut nästan hela vinsten vilket borde ge klirr i kassan för ägarna. Om inte kursen stiger bör P/E gå mot 20 och direktavkastningen närma sig 5%.

Investor är börsens största investmentbolag. När man tittar på investmentbolag är vinst och omsättning inte speciellt intressant. Det man ska titta på är utdelningen och tillväxten för nettoförmögenheten, substansen. Substansen är marknadsvärdet på tillgångarna minus skulder. Oftast handlas investmentbolag med en substansrabatt.

Rabatten finns av mer eller mindre diffusa anledningar. De stora investmentbolagen finns ofta till för att skydda olika maktstrukturer. I Investors fall fungerar de också som födokrok till familjen Wallenberg och närstående. Deras prestationer är inte alltid marknadsmässiga även om arvode och löner ofta ligger långt över vad de skulle fått på annat håll.

Investor höjer utdelningen för 2010 till 5 kr per aktie. Det ger i skrivande stund en direktavkastning på 3,6 % för A aktien. Rabatten är på rekordnivå nästan 40 % för A aktien. Man betalar således för de noterade innehaven och får de andra onoterade innehaven gratis. De onoterad innehaven är diffusa EQT investeringar med höga avgifter och arvoden.

Bloggaren har ett litet innehav i Investor, rabatten lockar samt de noterade bolagen i portföljen. Ett par av dem är i världsklass. Tyvärr kan man inte alltid säga det om ledningen för Investor. Bolaget hade en stor nettokassa som inte användes när det fanns extrema tillfällen till bra affärer under åren 2008 och 2009.

Bra drag i Midway Holding

Idag gick Midway Holdings aktier bra på börsen. A aktien som är mycket olikvid gick upp med 21% till 46 kr i sluthandeln. Volymen var dryg 5K aktier vilket är mycket. B aktien var även den frekvent handlad. 268K aktier blev facit för dagen och 16 % upp för B aktien. Ingen dålig dag med andra ord.

Dagen till ära kom tidningen Affärsvärlden med en positiv analys. Midway äger ett antal byggbolag med byggställnings leverantören HAKI som främsta innehav i byggsektorn. Midway har ägt bolaget sedan 1991. Byggrelaterade bolag är populära just nu. Sektorrotation kallas det när alla bolag i en viss sektor mer eller mindre värderas upp samtidigt.

Innevarande bloggar har sedan lång tid tillbaka, haft ett symboliskt innehav i bolaget. Innan dess var man ägare till några aktier i föregångaren till Midway Holding, nämligen Skåne-Gripen.

Det har varit en berg och dal bana men oftast har utdelningen varit bra. Ibland väldigt bra, runt 6-7 %. Nuvarande utdelning på 1 krona ger en direktavkastning på 2,5 % vilket är magert. Gissningsvis kommer nästa år att bjuda på en tvåkrona eller lite mer. Huvudägaren i Midway, Tibia konsult ägs av Sten K Johnson, arbetande ordförande i bolaget. Han gillar höga utdelningar.

Bolaget lämnade rapport för Q3 den 25 oktober. Bolaget säger själv att de har 300 miljoner kr att köpa nya bolag för om rätt tillfälle ges. Ett kort utdrag från rapporten följer nedan.

- Nettoomsättning: 1 442 Mkr (1 247 Mkr) 
 
- Resultat före skatt: 34 Mkr (-7 Mkr) 
- Periodens resultat: 24 Mkr (-9 Mkr) 
 
- Resultat per aktie: 0,98 kr (-0,36 kr) 

Bloggaren Stockman berättar om en skojig anekdot. Sten K har inte alltid gjort bra affärer. I början av sin karriär köpte han aktier i Algots som gick i konkurs samma dag köpet gick igenom. Den lärdomen har säkert sparat in många miljoner till Sten K och oss aktieägare som har följt med på resan genom åren.

Utdelning från Astra Zeneca

I våras, lagom till efter årets huvudutdelning köpte jag en liten post Astra Zeneca aktier. Man minns fornstora dagar när Astra var börsens klart lysande stjärna och ökade som en raket i värde. Tyvärr är det inte så längre. Astra Zeneca, AZN är ett moget bolag men med en hel del kvaliteter.

 • Låg värdering
 • Konjunktur säkert
 • Brittiskt bolag med redovisning i dollar
 • Ger bra utdelning
 • Bolaget köper tillbaka aktier

Innehavet har sedan i våras stigit ca 15 % och idag fick man 5,69 kr per aktie i utdelning. En för den svenska börsen udda lösning med en stor utdelning på våren och en liten på hösten.

Aktien är inget fynd men jag tvekar inte att öka på nuvarande nivå. Genom ett innehav i Investor finns det ytterligare viktning mot AZN.

Split i H&M

Då var splitten i Hennes & Mauritz, H&M avklarad. Man har med andra ord dubbelt så många aktier på depån. Varje gång något stort bolag gör en liknande manöver brukar små och mikro spararna bli rädda. Ett tips är att läsa på och följa med hur det går för investeringarna.

H&M har varit en hygglig investering de senaste två åren. Tyvärr har nästan hela 2000 talet varit ett förlorat årtionde. Aktien var högt värderad när Fabian Månsson fick sparken. Nu ska man skilja på aktie och bolag. H&M har gjort en exceptionellt bra resa. Antalet butiker har mer än fördubblats sedan denna bloggare började köpa in sig i bolaget. Nuförtiden är utdelningen rätt så hygglig. Varje år tickar den upp.

Någon analys behöver jag inte skriva. Det är som att gå över ån efter vatten. Idag gjorde tidningen Affärsvärlden en analys som man kan läsa tidningen.

Ett bolag som kanske har lite H&M kaliber är det lilla bolaget Wesc. Avanza skriver en liten analys och det man läser låter intressant. Bloggaren Finansmamman är dock lite mer skeptisk.