Investor ut, Kinnevik in

Helgens stora arbete gick ut på att utröna om jag skulle ta steget fullt ut och sälja mina aktier i Investor. Förra gången jag kände tvivel inför bolaget var år 2000.

Har en längre tid varit tveksam till bolaget. Innehavet har inte varit långvarigt. Riskspridning, utdelning och substansrabatten lockade. Lite naivt trodde jag att bonuskulturen i Investor skulle lägga sig efter krisen 2008/2009. Tyvärr hade jag fel.

Skrev tidigare ett inlägg där jag sågade Ekholmen längs med fotknölarna. Hans stora kompetens är att berika sig själv. Tyvärr får Investors aktieägare stå för notan.

Oftast är man så långsam att Fredrik Lundberg framstår som en snabb 100 meters löpare. Denna gång gick man ganska snabbt till handling. Investor innehavet har sålts och ett nytt innehav har köpts. Kinnevik A. Först inhoppet i detta bolag gjorde jag med gott resultat 1994.

Fördelar med Kinnevik:

  • Kompetent ledning och styrelse
  • Hygglig utdelning
  • Välskötta bolag
  • Lång historik med en huvudägare

Nackdelar:

  • Koncentrerad portfölj, mycket telekom
  • Historik av snåriga strukturaffärer

Investor ner i bonusträsket

Investor gör det igen. Bolaget kör ner sig i bonusträsket ännu en gång. 2003 kom det fram att Investors dåvarande ordförande Percy Barnevik, hade hämtat ut sin lilla pension från ABB, på 901 Mkr i en klumpsumma. Pension i förskott och nära miljarden från ett företag som var konkursmässigt var till och med för mycket för familjen Wallenberg. Patriarken Peter Wallenberg gick ut i media och erkände att han inte hade en aning om att det skulle bli sådana siffror. Han kunde helt enkelt inte räkna. Skolan var kanske inte bättre förr?

Dagens bonusskandal i Investor har precis börjat att rulla på. Vi får se om det tar fart bland teflonkostymerna på Arsenalsgatan 8 C. VD’n för Investor, Börje Ekholm har i slutet av 90 talet investerat ca 5 miljoner kr, vilket har visat sig bli mycket lyckat. Vinsten är till dags datum 110 miljoner och mer ska det bli. Tyvärr är det inga riktiga investeringar. Investor har varit med på tåget med betydligt större belopp men bara fått runt 13 % i avkastning per år. Börje Ekholms investeringar förefaller således ”riggade”.  En förtäckt bonus.

Ekholm verkar inte vara en VD man kan lita på. När SVD intervjuar honom slingrar han sig som en mask. Anders Cervenka på SVD skriver en artikel som dryper av ironi.

Som en liten aktieägare i Investor är man inte förvånad, men besviken. Man kan ju hoppas att familjen Wallenberg skulle lära sig något av förra skandalen men det är väl för mycket begärt?

Kasta ut Ekholm och sätt in en riktig hårding(en nutida MW?). En som bara har en krona i årslön men får betalt efter prestation.

Årets första rapporter är här

Idag kom årets första rapporter till marknadens kännedom. Vi är alla marknaden på ett eller annat sätt.

Dagens intressantaste rapporter kommer från Avanza och Investor. Undertecknad har sedan länge ett innehav i Avanzas största ägare, Öresund. Tillråga på allt är man också en nöjd Avanza kund. Största ägare i Öresund är Sven Hagströmer. H’et i HQ Bank, banken som spekulerade sig till döds. Avanza lär knappast betraktas som en systemkritisk bank om de får problem med spekulation. Därför gäller det att som kund hålla sig informerad. Insitutionsrisken eller motpartsrisken är en risk få räknar med.

Avanza gjorde ett bra resultat för år 2010. Rörelseintäkterna ökade med 21 % och vinsten per aktie ökade med 18 %. Utdelningen ökar med nästan 19 % från 8 till 9:50 kr per aktie. Direktavkastningen blir med dagens slutkurs ca 3,9 %. P/E talet är 25 vilket får betraktas som högt. Räknar vi med att Avanza ökar sina kostnader och tar lite mer andelar av marknaden är inte 11-12 kr orimligt som vinst på årsbasis någon gång under 2012. Avanza delar ut nästan hela vinsten vilket borde ge klirr i kassan för ägarna. Om inte kursen stiger bör P/E gå mot 20 och direktavkastningen närma sig 5%.

Investor är börsens största investmentbolag. När man tittar på investmentbolag är vinst och omsättning inte speciellt intressant. Det man ska titta på är utdelningen och tillväxten för nettoförmögenheten, substansen. Substansen är marknadsvärdet på tillgångarna minus skulder. Oftast handlas investmentbolag med en substansrabatt.

Rabatten finns av mer eller mindre diffusa anledningar. De stora investmentbolagen finns ofta till för att skydda olika maktstrukturer. I Investors fall fungerar de också som födokrok till familjen Wallenberg och närstående. Deras prestationer är inte alltid marknadsmässiga även om arvode och löner ofta ligger långt över vad de skulle fått på annat håll.

Investor höjer utdelningen för 2010 till 5 kr per aktie. Det ger i skrivande stund en direktavkastning på 3,6 % för A aktien. Rabatten är på rekordnivå nästan 40 % för A aktien. Man betalar således för de noterade innehaven och får de andra onoterade innehaven gratis. De onoterad innehaven är diffusa EQT investeringar med höga avgifter och arvoden.

Bloggaren har ett litet innehav i Investor, rabatten lockar samt de noterade bolagen i portföljen. Ett par av dem är i världsklass. Tyvärr kan man inte alltid säga det om ledningen för Investor. Bolaget hade en stor nettokassa som inte användes när det fanns extrema tillfällen till bra affärer under åren 2008 och 2009.

Wallenberg ser ljuset

Åldermannen i Wallenberg klanen, Peter Wallenberg(observera det engelska uttalet),  kanske inte ser något ljus. Det gör däremot VD’n i Investor, Börje Ekholm. Han beskriver ganska träffsäkert 2009 års ekonomi som om den skulle ”ligga i ruiner”.

Substansvärdet i Investor, tillgångar minus skulder sjönk från 115 till 110 miljarder kronor. Enligt Börje Ekholm känns det som om ”nedgången saktar in på flera områden”. Han betonar även sin tro på att de investeringar som görs i detta klimat, har goda möjligheter framöver. I DN kan man läsa mer om denna offensiva sida. Ekholm flaggar för ökad belåning där han vill dra nytta av rådande klimat för att köpa billigt.

Kvartalets största händelser var nyemissionerna i SEB och Husqvarna.  Investors kassa har med hänsyn taget till utdelningar kympt från drygt 9  till ca 2 miljarder kronor.

Investor har sedan en lång tid tillbaka en del onoterade innehav. Det mest kända är nog mobiloperatören 3. Bolaget lyckades uppvisa en liten vinst. Investors innehav i riskkapitalbolaget EQT’s fonder fick skrivas ned med 17 %.

Riskkapitalet har skördat ännu ett ”offer”.  De som inte gillar Wallenberg skulle nog säga att det inte drabbar någon ”fattig”.

Lön för mödan

Nu börjar årsredovisningarna läggas ut på nätet i form av pdf filer. SVD har läst sig till att Investors VD Börje Ekholm tjänar 15,4 miljoner för 2008. En riktigt bra lön får man säga. Av lönen är 8,3 miljoner fast, resten rörlig och en del betalas ut i form av aktier.

Denna typ av uppgifter väcker alltid kritik och frågetecken. Alla kan relatera till denna summa. De som har A-kassa har ca en åttiondel av Börjes lön per månad. Personal inom vården har ca en sjuttiondel. Listan kan göras lång.

Investor gjorde en förlust på 37 miljarder för 2008. Det handlar främst om redovisad värdeminskning på deras stora innehav.

SVD nämner inte Scania affären, där Investor lyckades sälja sina A aktier i Scania för 200kr. Kursen var då ca 130 kr om jag inte minns fel och ligger idag på 60 kr. Börjes andel i denna affär bör väga tungt i hans löneförhandling.

Rapportfloden har startat, Investor först ut.

Nu är det snart bråda dagar för oss som mer eller mindre följer med vad som händer i näringlivet. Kvartal 4 eller Q4 som det så fiiint heter kommer att visa hur det ligger till i bolagen. I samband med K4 kommer också oftast en bokslutskommuniké. I den kan man läsa vad bolaget har för syn på året som passerat och hur de ser på framtiden. Stora nedskrivningar, förslag till höjda/sänkta/slopade utdelningar presenteras också.

Ingen kan följa med vad som händer i de hundratals bolag som finns noterade. Dagens kommuniké i Investor får därmed anses som vägledande för en stor del av bolagen.

Investor är det största investmentbolaget i Sverige med stora ägarandelar i ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Ericsson, SEB och Electrolux. Resultatet för 2008 är rekorddåligt – 36 736 Mkr. Nu är dessa pengar inte ”förlorade”, utan det är aktier i de ovannämda bolagen som fallit i värde. Någon gång i framtiden kommer de att stiga och då kommer Investor att redovisa värdestegringen som en vinst.

Lite knepigt kan man tycka men så är det.

En annan intressant detalj är att utdelningen sänks från 4.75 kr per aktie till 4 kr per aktie. Investors VD Börje Ekholm, propagerar för att bolagen skall vara restriktiva med sina utdelningar. Ser man in i framtiden kommer det troligtvis bli en lång och utdragen nedgång. Då behövs det en stark balansräkning, där utdelnings pengarna är ett kostnadseffektivt sätt att stärka upp. Framtida förväntningar på vinster bör i högre grad styra, än de vinster som gjorts år 2008.

Av detta kan man kanske tro att hårda och tuffare tag väntar? Mer om detta går att läsa på SVD och DN, där jag tycker mig ana att DN tolkar det hela lite mer pessimistiskt än sin konkurrent.