Med guld i blicken

Dagen till ära, kom pappersutgåvan av Affärsvärlden som vanligt denna onsdag. Temat är guld. Intressant att läsa. De vanliga argumenten enligt AFV för att investera i guld är följande:

  • Det låga ränteläget
  • Guld anses vara mer som en valuta mer än en råvara
  • Skydd mot inflation

Artikeln mynnar ut i att det är eller kommer att bli en guldbubbla. När väl räntorna stiger och ekonomin tar fart så kommer investerare att snabbt sälja sitt guld. Det bärande axiomet är att guld inte ger någon avkastning. Som mångårig aktieinvesterare kan man köpa argumentet att guld inte ger någon avkastning. Ett kilo guld är ett kilo om tio år. Ingen avkastning i sikte.

Däremot är det aldrig fel att diversifiera sina tillgångar. Guld är en likvid tillgång som går att sälja var som helst på jordklotet. Papperspengar, kallat fiat valutor har en tendens att nå sitt rätta värde efter en viss tid, noll. Gamle Julius skulle inte tveka att ta emot ett kilo guld under sin glans dagar. Samma guldtacka skulle får Peter Schiff att skina ikapp med den ädla metallen. Om 40 år lär guldet kosta bra mycket mer än idag. Vem vet om Us dollarn lever kvar?

AFV artikeln skrev om några spännande gruvbolag som utvinner guld. Förutom de två svenska bolagen Boliden och Nordic Mines, håller de flesta till i skumma afrikanska länder där politisk och ekonomisk risk är skyhög.

Följande bolag nämndes:

  • Bolilden
  • Nordic Mines
  • Oceana Gold
  • Orvana Minerals
  • SEMAFO

Äger själv inte några guldaktier men är lite små sugen. Tror det dröjer ett bra tag innan denna ”bubbla” brister.

17,5 % arbetslöshet i Usa

I fredags den 6 november kom det dystra siffror från US Labour Department. Arbetslösheten är 17,5 % om man räknar de arbetsföra amerikaner som är utan arbete men vill ha. Siffran inkluderar även de som helt enkelt har slutat söka. En amerikansk bilarbetare som jobbar deltid på McDonalds är arbetslös. Han eller hon vill ha ett arbete i bilindustrin men måste överleva under tiden.

En som mer eller mindre har slutat tro på den amerikanska regeringen är Peter Schiff. Han hoppades att något positivt skulle komma ur Barak Obamas ”Change” politik. Tyvärr inte, säger han. Det är ingen ”recovery” i Usa. Den svaga BNP ökning vi har sett är helt och hållet beroende av stimulanspaket. När dessa paket tas bort kommer ekonomin att krympa.

Guld priset i dollar visar att förtroendet för den amerikanska pappervalutan, kallat för ”Fiat pengar” är svagt. Priset på Guld stiger även i svenska kronor. Bloggaren Cornucopia har bra grafer som han uppdaterar regelbundet, väl värt ett besök.

Swedbank gör förlust igen.

Hej det Brachyura, det är tisdag den 20:e oktober, 2009!

Något i stil med detta skulle Peter Schiff, börjat sin videoblogg om Swedbank.

Nu är Schiffen inte så intresserad av Sverige och våra små banker. Små i förhållande till giganterna i Usa. Swedbank är däremot stora i Sverige och gör stora förluster i Baltikum.

Nettoresultatet uppgick till – 3 337 mkr. Kreditförlusterna uppgår till imponerande 6 121 mkr. Swedbank tjänade 5 017 respektive 2 208 mkr på räntenetto och provisioner. Mycket av det är de svenska kunderna som står för. Det statliga garantiprogramet har gjort sitt till. De svenska skattebetalarna har under en längre tid hållt Swedbank under armarna.

Primärkapitalrelationen enligt den s.k Basel II uppgick till 8,8 % ned från 11,3 % i kvartal två. Det är med dessa siffror man får beakta Swedbanks två nyemissioner. Faran är inte över med andra ord. Aktien steg på rapporten.

En volatil och spekulativ aktie som Swedbank lockar många traders. Om den är något för långsiktiga investerare återstår att se.

FED rör ej ränta

Amerikanska centralbanken Federal Reserve, FED beslöt att behålla räntan oförändrad inom intervallet 0,0 – 0,25 %. Dagens Nyheter tolkar detta som en positiv signal.

En viss återhämtning är att skymta för de amerikanska hushållens konsumtion. De finansiella marknaderna har förbättrats och aktiviteten på fastighetsmarknaden har ökat. FED signalerar att styrräntan kommer att hållas låg ett bra tag framöver. Samma budskap som den svenska Riksbanken har gått ut med.

Läste i dagens utgåva av Affärsvärlden, AFV en krönika av Olof Manner där han tror att Riksbanken kommer att höja sin styrränta betydligt snabbare. Upp mot 4 % kommer den att ligga på i slutet av 2010. De rörliga bostadlånen kommer då att ligga på 5-7 %. De som idag betalar 4 000 kr i ränta per månad får se den stiga till 16 000 kr.

FED’s beslut signalerar att Usa inte på långa vägar är på väg att återhämta sig. Ska man tro Peter Schiff är vi i början av den stora kraschen. Schiff har nu kommit ut med sin uppdaterade bok Crash Proof. Här berättar han om första utgåvan.

Jag tolkar det som att dollarn kommer att fortsätta ner i källaren. Priset på guld i dollar kommer att fortsätta stiga. Detta som en direkt följd av den ökande penningmängden. En större mängd nytryckta dollar kommer att söka sig till guld. Detta är Peter Schiffs bärande investerings idé.

För de som är mer intresserad av guld, kan läsa Tavexs blogg.

Guld i sikte

Svenska medier har nu så sakta börjat att skriva om priset på guld. Det har blivit lite av en nytändning för guld som investering i Sverige på senare tid. Framför allt var det stort intresse under vintern 2008 och våren 2009 innan börsen återhämtade sig.

Guld är en väldigt beständig investering, eller kanske snarare förvarare av köpkraft.

$1000 per ounce är en magisk gräns. Den har passerats några gånger tidigare. Nu är det kanske läge att sikta mot $1500?

Dagens Nyheter har en guide till guldinvesteringar. Skulle jag köpa guld, blir det nog fysiskt i form av ett litet guldmynt. Exotiska fonder och liknande vet man inte riktigt vad man får för pengarna. Blir det guldrally kommer det säkert fram att någon av dem är bluff, ett pyramidspel. Vem vill råka i klorna på en ny Madoff?

Peter Schiff pratar ofta om sina ”gold stocks”, vilket är ett etablerat sätt att indirekt köpa sig en exponering mot guld. Svenska Boliden producerar en viss mängd guld varje år.

FN vill ersätta dollarn

Svenska dagbladet skriver i en artikel att UNCTAD, the United Nations Conferences on Trade and Development vill ersätta den amerikanska dollarn. Det har många gjort under en lång tid. Obalanserna i världens ekonomier är stora. Länderna i Asien har överskott medan länder likt Usa och Storbritannien har stora underskott.

Ett nytt Bretton Woods system, är en lösning på problemet enligt FN gruppen. De missade den viktiga punkten att Usa på den klassiska tiden backade upp sin valuta med en stor guldreserv. Den lär enligt spekulationer idag, vara mer eller mindre såld för många år sedan.

Det land som har en världsvaluta besitter stora fördelar. Landet kan genom sin centralbank trycka upp enorma mängder skuldebrev(en sedel är en skuld) utan att behöva betala någon ränta på beloppet. Skulden kan sedan användas för att investera i olika projekt som ger landet tillväxt.

Dagens Usa, har missat det där med real, riktig tillväxt. Det mesta som växer i Usa är penningmängden(inflationen) och landets skulder. Pengarna har sedan länge använts till att köpa importerad konsumtion från framför allt Asien.

Vill man fördjupa sig i ämnet kan man se Peter Schiffs blogg på Youtube. Han talar ofta om dollarindex och den amerikanska ekonomin. Nonsens!!

Usa minde kreditvärdigt

Sedan ett tag tillbaka har Usa’s kreditgivare börjat ge små tecken på att de är missnöjda. De talar i lite svepande termer om att de känner oro inför Usa’s höga skuldsättning och att de känner en ”viss” oro inför landets möjlighet att betala tillbaka.

Senast igår, den 22:a maj kunde jag på Affärsvärldens hemsida läsa om oron kring Usa’s kreditvärdighet. Räntan på amerikanska 10 åriga obligationer är den högsta på sex månader, dollarn är under 1:40 mot euron. Efter att jag skrivit första upplagan av detta inlägg hittade jag en artikel på Veckans Affärers sida, skriven av Pekka Kääntä. Han pekar på att den brittiska kreditvärdigheten också är i fara. Målet för amerikanarna är att få ner det löpande underskottet från 12,9 % av BNP till 3%. Skall de fortsätta med underskott? 3 % av BNP är många dollar till att låna upp, såvida man inte räknar med konstant hög inflation.

En artikel i den amerikanska tidningen New York Times, belyser detta på ett bra sätt. Kina har minskat sin utlåning till amerikanska staten i relation till upplåningsbehovet. Kineserna väljer att i högre utsträckning köpa papper med kort löptid istället för 10 och 30 åriga obligationer. En orsak till detta kan vara att de förutspår en hög inflation och vill ha möjlighet att lättare säkra sina pengar. Vilket är en omöjlighet då det rör sig om ca 2 000 miljarder dollar(hoppas jag fått med alla siffror). Det kan i alla fall sätta en enorm press på Obama regeringen om kineserna inte väljer att rulla över sina förfallna papper. Vem skall köpa dem i stället? FED, med nytryckta dollar?

Kina har använt en del av sina stora exportinkomster till att köpa guld på världsmarknaden. År 2003 var innehavet ca 600 ton, medan det idag enligt artikeln uppgår till 1054 ton. Enlig kinesiska källor skulle de köpt mer om det inte hade påverkat priset.

Hur står det till med den amerikanska guldreserven i Fort Knox? Jag har tidigare skrivit en artikel om Usa’s guldreserv där jag pekar på de misstankar som finns, att den är såld sedan många år tillbaka. Hemlighetsmakeriet ökar inte trovärdigheten.

Guldet lär med andra ord stiga så länge kräftgången för den amerikanska ekonomin fortsätter. Peter Schiff nämner i sina senaste videoblogg inlägg att kräftgången för dollarn gör att Kina och Brasilien funderar på att handla med varandra i annan valuta än dollar. Det är kanske ett första steg mot en verklig ”decoupling” av den amerikanska ekonomin från resten av världen?

Varning för höjd ränta!

Riksbankschefen, Stefan Ingves varnar för att styrräntan snabbt kan behöva höjas. Snabbt i detta fall är någon gång under 2010. Hur mycket är heller inte sagt.

Den så kallade räntebanan som Riksbanken kommunicerar lite då och då, ger en indikation på vad de för tillfället tror att räntan kommer att ligga på. Deras prognoser har både slagit väl ut och ibland varit rena katastrofer. Vem minns inte den senaste höjningen, veckorna innan Lehman Brothers gick i konkurs och finanskrisen gick in i sitt allvarligaste läge. Nu är det troligt att vi går från extrema 0,5 % till 0,25 % innan höjningen påbörjas.

Tidningen Affärsvärlden skriver i en artikel att ”Svenska statspapper ratas”. Läser man rubriken kan man tro att det handlar om Zimbabwe. Som tur är, handlade det bara om en emission av dagsfärska tioåringar som inte blev fulltecknad. Av 3,5 miljarder kr blev endast 3,35 miljarder tecknat.

Affärsvärlden har lite olika källor de hänvisar till. Intressant att läsa de olika anledningarna. En orsak är att marknaden tecknat in statens stora framtida lånebehov. Vice Riksbankschefen Lars EO Svensson förespråkar en försvagad krona och hög inflation.

Riksgäldens upplåningschef Thomas Olofsson säger till Direkt att det inte är några problem. Han påminner om att Riksgälden tog ett lån på 4 miljarder euro förra veckan.

En del ekonomer, främst de av den österrikiska skolan, förespråkar en hög ränta. Det skulle få till följd att sparandet ökar mer i samhället. Idag är det istället den konsumtionsorienterade ekonomin som är aktuell. Skräck exemplet är Usa. Landet har levt på och över sina tillgångar i ett trettiotal år.

Åter igen nämner jag den person som jag följer, Peter Schiff.Via hans kanal på Youtube kan man snabbt se några avsnitt och få en bra inblick i amerkansk ekonomi.