Festen över i Baltikum

Vi som är intresserade av ekonomi har länge följt med vad som hänt och händer i Baltikum. Nu börjar även personer som inte är intresserade av ekonomi undra vad som har hänt i Baltikum.

De svenska bankerna med Swedbank i täten har lånat ut flera hundratals miljarder till lyxlägenheter och dyra lyxbilar. Som säkerhet har de tagit folks utsagor om framtida höjda löner och svarta inkomster. SEB och Nordea, där svenska staten är största ägare har också varit med och gödslat pengar.

Aftonbladet har idag en artikel om hur det hela gick till när Swedbank blev störst i Baltikum. Högste ansvarig för denna strategi är den här mannen.

I ett annat reportage kan man läsa mer om de så kallad ”bankbilarna” och de bostadsområden som byggts i ren spekulation och nu ligger öde. De flesta beslagtagna bilar tillhör nu Swedbank.

Banken har reserverat 12 miljarder kr enbart i Lettland för osäkra fordringar. Pengar som lånats ut till bilar och fastigheter. Det mesta kommer banken att förlora och då är det vi skattebetalare i Sverige och folk som lånar till bostäder som får stå för notan.

Nu flockas utländska köpare i Baltikum. De vill göra ett klipp på dessa ”bankbilar”. Jag skrev tidigare i veckan att Bilia vill dumpa 500 st på den svenska markanden.

Lite bilder från Jan Jörnmark som visar det nya och det gamla förfallet från Baltikum.

Annonser

Bilia dumpar Swedbanks lyxbilar i Sverige?

Idag kom Bilia med sitt halvårsresultat. Omsättningen sjönk till 6.609 Mkr från förra årets 7.813 Mkr. Periodens resultat uppgick till 3 Mkr. Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 561 Mkr. Marginalen för halvåret är lövtunn, 0,4 %. För andra kvartalet har det gått lite bättre med en marginal på 1,1 %.

Kostnadsnivån har minskat med 72 Mkr under andra kvartalet samtidig som en återförsäljarverksamhet för BMW i Göteborg har förvärvats för 113 Mkr(60 Mkr är den summa som belastat kassaflödet för perioden).

Bolaget beräknar att kostnaderna kommer att minska med 270 Mkr för helåret 2009 och med ytterliggare 318 Mkr för 2010.

Bolaget har en outnyttjad kreditlina på ca 700 Mkr till sitt förfogande utöver de likvida medel på 32 Mkr som finns deponerade hos Handelsbanken och Nordea. Nettolåneskulden minskade med 195 Mkr till 340 Mkr.

Vinsten per aktie uppgår för halvåret till minimala 0,1 kr. Jämfört med eget kapital per aktie, vilket uppgår till 60 kr handlas bolaget med rabatt till rådande börskurs på 46,7 kr.

Att det är tråkiga tider inom nybilsförsäljningen är inget nytt. Bilia som är världens största återförsäljare för Volvo PV har drabbats hårt. Servicen är en högmarginal verksamhet jämfört med nybilsförsäljningen. När konsumenterna behåller sina bilar längre kommer de att behöva mer service. Frågan är bara om folk väljer Bilia som har rykte om sig att vara dyra och slarviga. De har även anklagats för onödig merförsäljning till kunder.

Swedbank sitter på ett stort lager med återtagna lyxbilar från utlåningen i baltikum. Bilias VD Jan Pettersson säger till TT/DN att han kan tänka sig att Bilia kommer att sälja(dumpa?) 500 av dessa.

Största ägare i Bilia, är Investment AB Öresund med med 27,1 % och Bilias ordförande Mats Qviberg med 6,7 %.

Kvartalsrapporten finns att ladda ner här.

Lettland lånar mer

Det lilla landet Litauen har blivit ännu mindre. Hur då kan man fråga sig? Folkmängden minskar, de som kan flyttar utomlands för att undvika svält och elände. Landets BNP rasade med 22,4 % jämfört med andra kvartalet 2008. Litauen är dock inte lika illa ute som sitt grannland Lettland.

Det är främst inom bygg och fastighetssektorn som det stora raset syns. Det går inte längre att bygga nya lägenheter och hus på ren spekulation. De svenska bankerna med Swedbank, SEB och Nordea har strypt krediterna. Bankerna kämpar själv för sin överlevnad. Då tänker jag främst på Swedbank och SEB. Nordea har bara en mindre del i baltikum.

Detaljhandeln i Litauen har minskat med ca 25%. Nu kan man kanske se en tendens till att det har planat ut.

Den senaste veckan har Lettlands regering och IMF, Internationella valutafonden förhandlat om nya nödlån till landet. Storleken på lånet är ca 80 Mdr kronor och skall gå till att stadga upp den finansiella sektorn och betala löpande kostnader i statsbudgeten. Ett hinder är att det konservativa Folkpartiet tidigare inte ville godkänna avtalet. Uppgifterna fick Swebanks aktie att falla med 4 %.

Tidigare fanns det uppgifter om att Lettland sökt stöd hos den kända finansmannen George Soros som startat en liten fond för länderna i östeuropa.

Den som är satt i skuld är ej fri

Den som är satt i skuld är ej fri. Det sa vår förra statsminister Göran Persson. Man kan tycka vad man vill om hans politik, men epoken Göran Persson har gjort avtryck i vårt lands historia. Den tog sin början när han blev finansminister. Sverige befann sig då på ruinens brant efter regeringen Carl Bildt. Göran Person lämnade efter sig ett land med solida finanser.

Dagens finansminister, Anders Borg är likt sin nuvarande minister kollega, Carl Bildt(han gjorde comeback som utrikesminister) också moderat. Anders Borg är inte dogmatisk och kör den enda vägens politik, utan en beräknande pragmatiker som håller mycket hårt i statskassan.

Det har från olika håll kommit krav på att Sverige skall hjälpa det lilla landet Lettland som har lånat sig själv till döds. Jag tycker vi skall vara väldigt restriktiva. Endast låna ut pengar mot säkerhet.

Lettland har gjort rejäla nedskärningar i sin budget. Senast igår(8:e juni) kom de överens om att skära ner budgeten med en halv miljard lats, motsvarande ca 7, 5 miljarder euro. Detta tror Svenska Dagbladet skall bana väg för ett lån från IMF.

Johan Javéus på SEB tror att risken för devalvering kommer att minska en hel del i och med möjligheten till detta lån. Mot denna optimistiska bild, där SEB talar i egen sak, står det faktum att vanliga medborgare i Lettland växlar delar av sin lön till euro. Förfarandet är numera väldigt enkelt. De gör det via någon internetbank. Lettlands central bank får då köpa dessa pengar och åderlåta landets valutareserv. När den är slut är det över.

Kolumnisten, Fredrik Braconier på Svenska Dagbladet skriver att det kommer att bli en ekonomisk vargavinter i baltikum, även utan devalvering. På sina håll har bostadpriserna rasat med över 50 % och i många fall överstiger lånen värdet på bostaden. Antalet som i praktiken är i konkurs ökar hela tiden. Lettlands BNP rasade med 18 % först kvartalet i år. DN skriver även de om detta ras.

En sak är dock säker, förr eller senare kommer det att vända. Folket i baltikum är tålmodiga.

Besvikelse i Swedbank

Dagens ekonomiska besvikelse kom från Swedbank. Banken gör förlust med 3 357 Mkr. Den post som de flesta tittar på är kostnaden för kreditförluster. Verkliga och befarade. Den uppgår till 6 845 Mkr. Kreditförlusterna skenar iväg i baltikum.

Förutom Swedbanks aktieägare som har varit de stora förlorarna det senaste året, kommer Swedbanks kunder att få vara med och betala för bankens misslyckade verksamhet. Det sker främst genom sämre villkor på lån och minskad och dyrare service.

I Ukraina är det så dåligt att Swedbank fick skriva av 38,7 % av den utlånade summan. Om man får tro artikeln i Dagens Nyheter, förbereder Swedbank en reträtt från landet.

Likt en forntida Karl XII, har Swedbank med vd Michael Wolf mött sitt Poltava. Nu inväntar vi bara kalabaliken i Bender.