Konkurser i bubblans kölvatten

Idag försattes det anrika varvet Najad i konkurs. Kanske tar någon kapitalstark över nu när balansräkningen rensas och verksamheten kan börja om. Likt många bolag som får det svårt är det ofta en riskkapitalist bakom. I detta fall Animatrix Capital.

Börskraschen har börjat få reala biverkningar. FED tänker inte höja sin ränta på ett par år. Usa håller snabbt på att köra ner för stupet. Passerar man 100 % av BNP i skuld brukar det sluta illa. Två år med nollränta är ett mycket dåligt tecken. FED försöker hålla bubblan i liv, kosta vad det kosta vill. Problemet är att andra får betala.

Låga räntor gör att man kan köpa sig lite tid, men när långivarna tröttar är låntagaren slut. Lånen förlängs inte. Titta på hur durationen förändras över tiden, det kan vara en uppgift för läsaren.

Guldet stiger igen. ”Smarta pengar” misstror det ekonomiska systemet. I skrivande stund står guldet i $1775 per ounce(31,1 gram). Igår och idag har det varit  rusning till guldinköp. Själv så ligger man kvar i de små guldpositioner man har.

FED rör ej ränta

Amerikanska centralbanken Federal Reserve, FED beslöt att behålla räntan oförändrad inom intervallet 0,0 – 0,25 %. Dagens Nyheter tolkar detta som en positiv signal.

En viss återhämtning är att skymta för de amerikanska hushållens konsumtion. De finansiella marknaderna har förbättrats och aktiviteten på fastighetsmarknaden har ökat. FED signalerar att styrräntan kommer att hållas låg ett bra tag framöver. Samma budskap som den svenska Riksbanken har gått ut med.

Läste i dagens utgåva av Affärsvärlden, AFV en krönika av Olof Manner där han tror att Riksbanken kommer att höja sin styrränta betydligt snabbare. Upp mot 4 % kommer den att ligga på i slutet av 2010. De rörliga bostadlånen kommer då att ligga på 5-7 %. De som idag betalar 4 000 kr i ränta per månad får se den stiga till 16 000 kr.

FED’s beslut signalerar att Usa inte på långa vägar är på väg att återhämta sig. Ska man tro Peter Schiff är vi i början av den stora kraschen. Schiff har nu kommit ut med sin uppdaterade bok Crash Proof. Här berättar han om första utgåvan.

Jag tolkar det som att dollarn kommer att fortsätta ner i källaren. Priset på guld i dollar kommer att fortsätta stiga. Detta som en direkt följd av den ökande penningmängden. En större mängd nytryckta dollar kommer att söka sig till guld. Detta är Peter Schiffs bärande investerings idé.

För de som är mer intresserad av guld, kan läsa Tavexs blogg.

Usa minde kreditvärdigt

Sedan ett tag tillbaka har Usa’s kreditgivare börjat ge små tecken på att de är missnöjda. De talar i lite svepande termer om att de känner oro inför Usa’s höga skuldsättning och att de känner en ”viss” oro inför landets möjlighet att betala tillbaka.

Senast igår, den 22:a maj kunde jag på Affärsvärldens hemsida läsa om oron kring Usa’s kreditvärdighet. Räntan på amerikanska 10 åriga obligationer är den högsta på sex månader, dollarn är under 1:40 mot euron. Efter att jag skrivit första upplagan av detta inlägg hittade jag en artikel på Veckans Affärers sida, skriven av Pekka Kääntä. Han pekar på att den brittiska kreditvärdigheten också är i fara. Målet för amerikanarna är att få ner det löpande underskottet från 12,9 % av BNP till 3%. Skall de fortsätta med underskott? 3 % av BNP är många dollar till att låna upp, såvida man inte räknar med konstant hög inflation.

En artikel i den amerikanska tidningen New York Times, belyser detta på ett bra sätt. Kina har minskat sin utlåning till amerikanska staten i relation till upplåningsbehovet. Kineserna väljer att i högre utsträckning köpa papper med kort löptid istället för 10 och 30 åriga obligationer. En orsak till detta kan vara att de förutspår en hög inflation och vill ha möjlighet att lättare säkra sina pengar. Vilket är en omöjlighet då det rör sig om ca 2 000 miljarder dollar(hoppas jag fått med alla siffror). Det kan i alla fall sätta en enorm press på Obama regeringen om kineserna inte väljer att rulla över sina förfallna papper. Vem skall köpa dem i stället? FED, med nytryckta dollar?

Kina har använt en del av sina stora exportinkomster till att köpa guld på världsmarknaden. År 2003 var innehavet ca 600 ton, medan det idag enligt artikeln uppgår till 1054 ton. Enlig kinesiska källor skulle de köpt mer om det inte hade påverkat priset.

Hur står det till med den amerikanska guldreserven i Fort Knox? Jag har tidigare skrivit en artikel om Usa’s guldreserv där jag pekar på de misstankar som finns, att den är såld sedan många år tillbaka. Hemlighetsmakeriet ökar inte trovärdigheten.

Guldet lär med andra ord stiga så länge kräftgången för den amerikanska ekonomin fortsätter. Peter Schiff nämner i sina senaste videoblogg inlägg att kräftgången för dollarn gör att Kina och Brasilien funderar på att handla med varandra i annan valuta än dollar. Det är kanske ett första steg mot en verklig ”decoupling” av den amerikanska ekonomin från resten av världen?

The Money Masters

Några månader sedan snubblade jag på en lång film(tre och en halv timmar…) om amerikansk ekonomi, historia och guld. Det heter ”The Money Masters – How International Bankers Gained Control of America”. Har man bra internet kan man se den på Google Video.

Filmen beskriver hur det amerikanska valutasystemet grundlades i slutet av 1700 talet.  Strax efter, föll det i händerna på ett antal bankirer som fick rätten att trycka och ge ut sedlar. Långsamt rör vi oss mot en mer modern tidsepok. Ett stort avsnitt utgörs av Federal Reserves skapande.

Andra minnesvärda episoder är börs kraschen på slutet av 20 talet och amerikanska regeringens tvångsinlösen av guld.

Filmen slutar i mitten av 90 talet där den hårt belånade amerkanska ekonomin beskrivs.

Money Makers

Idag, eller rättare sagt ikväll, skall jag inte blogga om bonusar. Bara nämna att jag inte kommer att göra det.

Nationalekonomi är ett trevligt ämne, lagom abstrakt för att vara helt oanvändbart i det dagliga livet. Undantaget är de som har det som yrke. Har man likt mig läst några kurser och studerat senare på egen hand, kan man som amatör ändå göra grundläggande antaganden. Det har man nytta av.

Jag antar rätt eller fel att inflationen i Usa, kan komma att bli mycket hög. Skälet är enklet. FED, Federal Reserve, den privataägda centralbanken, har börjat trycka extrema mängder dollar som de tänker dränka Usa och omvärlden i. Federal Reserve har inga reserver att tala om. Deras stora tillgång är att de kan reglera mängden pengar i samhället genom att köpa skulder av amerikanska staten och ge ut nytryckta dollar som betalning. Dessa dollar använder staten för att betala sina räkningar. Jag skall villigt erkänna att jag inte greppar så mycket om detaljerna men resultatet är glasklart. Det leder till, inflation som slår mot oss vanliga medborgare. Våra sparade slantar blir mindre värda.

I oroliga tider köper folk bl.a GULD. Mängden guld är nästan konstant. Det är dock bökigt att köpa och förvara. Ett köp bör ses som en investering på mycket lång sikt.

I dagarna berättade FED att de täkner köpa bostadsobligationer för 1250 miljarder dollar. Vilken fantastisk summa! Framför allt eftersom pengarna inte finns! De skall även spetsa erbjdandet genom att köpa amerikanska statsobligationer för 300 miljarder dollar. SVD’s Fredrik Braconier skriver om det omedelbara fallet för dollarn som resultat av Feds planer.

Dollarn står nu i under 8 kr, vilket man kan läsa här. Det bör minska intäkterna för de företag i Sverige som exporterar och får betalt i dollar.

En hög med dollar, tryckta av FED

En hög med dollar, tryckta av FED